Informatieronde gemeenteraad 4 juni 2020

29 mei 2020

Op donderdag 4 juni is er een informatieronde van de gemeenteraad van Drimmelen. Deze informatieronde zal in digitale vorm plaatsvinden en is op 4 juni vanaf 19.30 uur te volgen via de website (https://drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad en ga vervolgens naar live of streamdienst). Inwoners of belangstellenden kunnen ook vragen stellen. Zij kunnen dit doen door een mail te sturen aan griffie@drimmelen.nl. De vragen worden na afloop van de presentatie beantwoord.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Ontwikkeling Sociaal cultureel dorpshart Made
  • Verbonden Partijen
  • Stand van zaken aanbevelingen KPI-rapportages, informatie/archiefbeheer

Voor actuele informatie over de vergaderingen, de complete agenda en onderliggende stukken verwijzen wij u naar de website: drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad.