Inkoop hulp bij het huishouden

Contractering Huishoudelijke ondersteuning

De ADG-gemeenten bestaan uit de volgende drie gemeenten: gemeente Altena, gemeente Drimmelen en gemeente Geertruidenberg. Deze drie gemeenten hebben met succes het inkoopproces via een Open House procedure doorlopen. Het resultaat is de Overeenkomst maatwerkvoorziening Wmo Huishoudelijke ondersteuning 2021 Open House, die is ingegaan per 1 januari 2021.

Wat is een Open House overeenkomst?

Een Open House overeenkomst is een overeenkomst dat te allen tijde toegankelijk is voor aanbieders die zich aanmelden voor een overeenkomst, mits zij aan alle vooraf gestelde uitgangspunten en condities voldoen, zoals vastgelegd in de betreffende Open House overeenkomst.

De  overeenkomst

De  overeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. de Overeenkomst maatwerkvoorziening Wmo Huishoudelijke ondersteuning 2021 Open House.
 2. Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Altena.
 3. Sociaal calamiteitenprotocol Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda.
 4. Werkafsprakenboek.
 5. Inhoud dienstverlening.
 6. Overzicht actuele gecontracteerde Aanbieders ADG-gemeenten.

Voor contractering onder de overeenkomst dienen de volgende bewijsstukken aangeleverd te worden:

 1. een ingevuld en ondertekend UEA (bijlage 2).
 2. Een ingevulde bijlage 3B.
 3. Een ingevuld profiel (excel bestand).
 4. Kopie polis beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid conform artikel 19 van de overeenkomst.
 5. Kopie van een geldig kwaliteitscertificaat OF een intern kwaliteitsplan conform artikel 24 lid 7 van de overeenkomst.
 6. Een gedragsverklaring aanbesteden (niet ouder dan 2 jaar vanaf datum ingang contract).
 7. Een non-faillissementsverklaring (let op: deze kan men opvragen bij de Kamer van Koophandel, dit hoeft niet via de rechtbank, mag wel) (niet ouder dan 6 maanden vanaf datum ingang contract).
 8. Een verklaring van de belastingdienst (niet ouder dan 6 maanden vanaf datum ingang contract).
 9. Een uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 6 maanden vanaf datum ingang contract).

Aanmeldprocedure

Stap 1: Indien u in aanmerking wilt komen voor contractering graag het verzoek om dit kenbaar te maken via het mailadres contractmanagementwmo.dongemond@inkoopwestbrabant.nl, ten name van L. Cornel. 

Vervolgens worden de volgende stukken aan u toegezonden:

 1. de Overeenkomst maatwerkvoorziening Wmo Huishoudelijke ondersteuning 2021 Open House.
 2. Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Altena.
 3. Sociaal calamiteitenprotocol Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda.
 4. Werkafsprakenboek.
 5. Inhoud dienstverlening.
 6. Een UEA (bijlage 2), nog in te vullen en te ondertekenen.
 7. Afspraken verwerking persoonsgegevens (bijlage 3B), nog in te vullen.
 8. Invulformulier profiel (Excel- bestand), nog in te vullen.

De overeenkomst staat tweemaal per jaar open voor ondertekening, te weten 1 januari en 1 juli. Tot uiterlijk één maand voor de ingangsdatum kunt u zich respectievelijk melden voor ondertekening per 1 januari en per 1 juli, mits u voldoet aan de gestelde eisen en akkoord bent met alle artikelen in het contract.
Stukken die later aangeleverd worden, worden wel in behandeling genomen, maar contractering zal dan plaatsvinden bij de eerstvolgende mogelijkheid tot contractering.

Stap 2: Graag onderstaande stukken aanleveren via mail (niet per post) aan: contractmanagementwmo.dongemond@inkoopwestbrabant.nl

 1. Een ingevuld en ondertekend UEA (bijlage 2).
 2. Een ingevulde bijlage 3B.
 3. Een ingevuld profiel (excel bestand).
 4. Kopie polis beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid conform artikel 19 van de overeenkomst.
 5. Kopie van een geldig kwaliteitscertificaat OF een intern kwaliteitsplan conform artikel 24 lid 7 van de overeenkomst.
 6. Een gedragsverklaring aanbesteden (niet ouder dan 2 jaar vanaf datum ingang contract).
 7. Een non-faillissementsverklaring (let op: deze kan men opvragen bij de Kamer van Koophandel, dit hoeft niet via de rechtbank, mag wel) (niet ouder dan 6 maanden vanaf datum ingang contract).
 8. Een verklaring van de belastingdienst (niet ouder dan 6 maanden vanaf datum ingang contract).
 9. Een uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 6 maanden vanaf datum ingang contract).

Stap 3: Graag de ‘Overeenkomst maatwerkvoorziening Wmo Huishoudelijke ondersteuning 2021 Open House’ in tweevoud getekend (niet nieten a.u.b.) aanleveren via post of afleveren bij:

Stichting Inkoopbureau West-Brabant
t.a.v. L. Cornel
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Overzicht actuele gecontracteerde Aanbieders ADG-gemeenten in willekeurige volgorde

 • Actief Zorg
 • Correct Zorg B.V.
 • De Sociale Onderneming
 • Impegno
 • Miep B.V.
 • Poetszorg, poetsen met een praatje B.V.
 • SoZo Zorg
 • Stichting Het Hoge Veer
 • Stichting de Wijngaerd
 • SWO Thuishulp
 • Thuiszorg Matilda
 • Trivoly Zorgverlening
 • TZorg
 • Zorgplein Maaswaarden
 • Zorgu B.V.