Inloopbijeenkomst Sociaal-cultureel dorpshart Made

21 nov 2019

De afgelopen jaren is met vele betrokkenen actief gewerkt aan de invulling voor het gebied in en rondom de Bernarduskerk en de Mayboom in Made. In het najaar van 2018 zijn meerdere sessies gehouden, waarin gezamenlijk met bewoners en belanghebbenden richting is gegeven aan de invulling van het totaalgebied. In 2019 is geregeld gesproken met o.a. de huidige gebruikers van de Mayboom en de Bernarduskerk over de mogelijke invulling van de kerk.

Met de input uit de verkennende en de planvormende fasen is een inrichtingsplan voor de Bernarduskerk ontwikkeld. Ook is een globaal stedenbouwkundig plan voor het totaalgebied opgesteld.

Deze plannen presenteren we tijdens een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3 december om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.