Innovatief project met zelfrijdend busje in Drimmelen afgerond

30 jun 2020
“Blij met geleverde bijdrage, te vroeg voor zelfrijdend OV”. Afgelopen zomer kreeg het havengebied van Drimmelen tijdelijk een wel heel bijzonder nieuw vervoersmiddel: een zelfrijdend busje. De evaluatie van die pilot is nu afgerond en daarmee sluit de gemeente Drimmelen dit innovatieve project af. “We hebben onze nek uitgestoken door deze proef met zelfrijdend vervoer mogelijk te maken en het heeft veel waardevolle informatie opgeleverd voor alle deelnemers aan de pilot,” concludeert verkeerswethouder Jan-Willem Stoop. “Duidelijk is wel dat de bestaande omgeving zich (nog) niet leent voor zelfrijdend vervoer en dat de kosten te hoog zijn in verhouding tot het rendement.”

Investeren in innovatie

De gemeente Drimmelen vindt het belangrijk om te investeren in innovatie om daarmee in te kunnen spelen op de verwachte uitdagingen op het gebied van vervoer en mobiliteit in de toekomst. Daarom reed in de zomer van 2019 gedurende 10 weken een zelfrijdend busje, onder begeleiding van een steward, volledig computergestuurd door het havengebied van Drimmelen. Die steward was nodig, want de verkeerswet staat niet toe dat er geen begeleiding in een dergelijk voertuig aanwezig is. Maar uiteindelijk bleken zij ook een belangrijke sociale rol te vervullen bij het verwelkomen en instrueren van de reizigers.

Aanleiding

De aanleiding van de pilot was een motie om de haalbaarheid voor een zelfrijdende bus in het buitengebied van de gemeente te onderzoeken. Al snel bleek dit geen optie door te grote snelheidsverschillen met andere verkeersdeelnemers en doordat de wegen te smal zijn. Een route in het havengebied van Drimmelen kwam als beste optie uit de bus en de pilot richtte zich daarmee vooral op toeristen. De pilot was een samenwerking tussen Future Mobility Network (FMN), de BUAS, de TU Delft, de Regio West-brabant, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Drimmelen. Ook de RDW en Arriva zijn betrokken geweest bij dit project.

Complex en tijdrovend

Het voorbereidingstraject in aanloop naar het praktijkonderzoek was veelomvattend, complex en tijdrovend. Naast een keuze voor de route(s) moest er ook een keuze worden gemaakt voor de leverancier van het zelfrijdend busje en bekeken worden wat er verder allemaal nodig was om het busje daadwerkelijk te laten rijden. Zo moest het busje getest en goedgekeurd worden door de RDW, er moesten haltes komen, de route moest ingelezen worden en de stewards gescout en opgeleid. Dit laatste is ook een belangrijk aandachtspunt gebleken vanwege de compleet onbekende technologie die de stewards eigen moesten maken. Uit de evaluatie blijkt verder dat het vooronderzoek, de pilot zelf en de evaluatie veel waardevolle gegevens op hebben geleverd voor de partners van de pilot, juist omdat het een proef betrof op de openbare weg, waarbij vraagstukken op het gebied van planologie, verkeersveiligheid, techniek en ook menselijke factoren om aandacht vroegen.

Positieve ervaringen

Het aantal passagiers (676) dat met de bus mee heeft gereden was bescheiden, maar de tevredenheid van de passagiers over deze vorm van vervoer was groot. Gemiddeld gaven zij een 8,1 aan de zelfrijdende bus. Het comfort kreeg een 7,5 en ook de veiligheid kreeg gemiddeld een 8,1. Alle passagiers mochten kosteloos meerijden.

Uitdagingen

De openbare weg en andere verkeersdeelnemers bleken wel behoorlijke uitdagingen op te leveren voor het busje. Het busje reageerde op inhalende verkeersdeelnemers door fel te remmen, wat ook gebeurde als boomtakken door de wind dichtbij het voertuig kwamen. Een uitparkerende automobiliste veroorzaakte zelfs een botsing doordat ze het busje over het hoofd zag. Gelukkig hielden veel weggebruikers goed rekening met het voertuig. Het zijn voorbeelden die iets laten zien van de complexiteit om een dergelijk voertuig te laten rijden op de openbare weg.

Vervolg

Wethouder Jan-Willem Stoop over de proef: “Ik ben trots dat we met deze innovatieve en unieke proef in onze gemeente een waardevolle bijdrage hebben kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van het zelfrijdend vervoer. Buiten wat er geleerd is over de mogelijkheden, hebben de betrokken partijen ook geleerd wat er nog niet mogelijk is. Met de resultaten van deze pilot kunnen de betrokken partijen in elk geval verder met de doorontwikkeling van veilig zelfrijdend vervoer voor de toekomst.”