Inpassingsplan Windenergie A16

10 okt 2018
Provinciale Staten stelden op 28 september 2018 het Inpassingsplan Windenergie A16 vast. Het vastgestelde plan is op onderdelen veranderd ten opzichte van het ontwerp. Het plan maakt de komst van 28 windmolens langs de A16 mogelijk.

Het Inpassingsplan Windenergie A16 en de omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken zijn vanaf 12 oktober tot en met 22 november 2018 in te zien via:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-... en www.brabant.nl/ipWindenergieA16.