Inrichting Dorpsstraat Wagenberg

De Dorpsstraat in Wagenberg heeft een nieuw inrichtingsplan gekregen voor het openbare groen. Dit betekent dat het groen in die straat deels vervangen wordt door nieuwe beplanting. 

Wat gaat er precies gebeuren?

Het nieuwe inrichtingsplan voor het groen kunt u hier bekijken:

Extra toelichting op de tekening:

  • De boomstronken van de reeds gekapte bomen worden verwijderd. Daarvoor in de plaats komen nieuwe bomen en planten die ook een optimaal ingerichte ondergrondse groeiplaats krijgen. Dit om de nieuwe beplanting voldoende ontwikkelmogelijkheden te geven.
     
  • Voor de woningen komen zuilvormige haagbeuken te staan met een onderbeplanting van rode beuk.
  • Aan de kant van de woningen wordt onder de grond er een wortelscherm geplaatst om wortelontwikkeling onder de woningen zo veel als mogelijk te beperken.
  • De “roze” bomen op de tekening in bovenstaand Pdf-bestand (zie legenda) zijn amberbomen en die hebben met name in de herfst een mooie verkleuring.  
  • Onder de te behouden bomen bij de Kerkstraat en Vogelstraat (groene bomen op de tekening, zie legenda) worden bodembedekkende gele rozen geplant.

Planning

De aannemer start 20 april 2020 met de inrichting van het groen in de Dorpsstraat. Hij verwacht de werkzaamheden binnen vijf weken af te ronden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer M. van Eekelen. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Drimmelen: 140162.