Intentie om Convenant Energie A16 te ondertekenen

1 apr 2019
Op 3 april wordt een nieuw convenant ‘Energie A16’ ondertekend. In dit convenant maken partijen afspraken over de samenwerking na het Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16.

Burgemeester en wethouders zijn positief over de samenwerking binnen het project Wind A16 en hebben dan ook de intentie om samen met de gemeenten Breda, Moerdijk en Zundert het convenant te ondertekenen. We willen echter eerst meer tijd nemen om het gesprek over de energietransitie met alle inwoners en stakeholders verder vorm te geven. We verwachten daar sowieso tot aan de zomervakantie voor nodig te hebben. 

De realisatie van windenergie in de A16-zone heeft geleid tot een intensieve samenwerking tussen 4 gemeenten en provincie op het vlak van de transitie naar duurzame energie, ruimtelijke kwaliteit en de omgeving. De winsten van de windmolens komen deels ten goede aan de samenleving. Deze winsten worden ingezet om de energietransitie in het gebied te bevorderen.

Met dit nieuwe convenant worden afspraken gemaakt om de samenwerking in de zone rond de A16 voort te zetten. Naast de betrokken overheden is ook de samenwerking met andere partijen hiervoor van belang.

pdf Persbericht provincie Noord-Brabant - Partijen tekenen convenant over energietransitie langs de A16 (PDF, 84.35 KB)

pdf Convenant Energie A16 - 18 februari 2019 (PDF, 127.8 KB)