Inwoners scheiden afval veel beter dan in 2017

20 apr 2018
De inwoners van de gemeente Drimmelen zijn in het eerste kwartaal van 2018 hun afval veel beter gaan scheiden. De gemeente voerde per 1 januari een verandering in. Het GFT afval is nu gratis en het restafval wordt nog maar ééns in de 4 weken opgehaald. Daardoor is een spectaculaire verandering opgetreden in het scheidingsgedrag van de inwoners van Drimmelen.

In de eerste drie maanden van dit jaar is er 42,2% (167.340 kilo) meer GFT-afval ingezameld dan in het eerste kwartaal van 2017. Ook is er in het eerste kwartaal 22,3% (32.520 kilo) meer verpakkingsafval ingezameld. De hoeveelheid restafval is daardoor met 30,3% gedaald. Er werd maar liefst 248.000 kilo minder restafval opgehaald dan in het eerste kwartaal van 2017.

Wethouder Hans Kuijpers is erg tevreden. “De inwoners hebben de boodschap van de campagne ‘Afval scheiden loont’ goed begrepen. Want in de gemeente Drimmelen geldt dat hoe meer restafval je aanbiedt, hoe meer je betaalt. Wat het precies gaat betekenen voor de afvalstoffenheffing van de inwoners over 2018 is nog niet bekend. Hiervoor zijn cijfers over het hele jaar nodig. Maar vast staat wel dat voor de inwoners die hun afval goed scheiden, het flink gaat schelen in hun portemonnee. Petje af voor al deze inwoners dus en ga zo door!”

Bijkomend voordeel is dat er ook veel milieuwinst is. “Hiermee zorgen we voor een schonere planeet voor onze kinderen en kleinkinderen.”, aldus wethouder Kuijpers.

Het extra ingezamelde GFT en verpakkingsmateriaal kan hergebruikt worden. Dit levert waardevolle grondstoffen voor andere producten op. Zoals compost of nieuwe kunststof verpakkingen. En er hoeft minder restafval verwerkt te worden.