Inwoners van Drimmelen zijn positief over de Wmo

28 aug 2019
Hoe ervaren Wmo-cliënten in de gemeente Drimmelen de ondersteuning en dienstverlening en wat kan er nog beter? Die vraag onderzoekt de gemeente Drimmelen jaarlijks door een enquête onder de mensen die gebruik maken van Wmo-voorzieningen te houden (cliëntervaringsonderzoek). De resultaten van het onderzoek in 2019 zijn deze maand bekend geworden. En eerder dit jaar is wethouder Lieke Schuitmaker zelf ook de dorpen in gegaan om het de mensen persoonlijk te vragen. Samen met betrokken organisaties zoals SWO en KDOB heeft ze toen een spreekuur gehouden in Terheijden, Made en Lage Zwaluwe. “Ik vind het belangrijk om de verhalen achter de cijfers en statistieken te horen. Op die manier leren we nog meer over de ervaringen van mensen die gebruik maken van de Wmo-voorzieningen. In combinatie met de uitkomsten van het onderzoek hebben we nu een behoorlijk beeld van wat werkt of niet werkt. Zodat we onze dienstverlening voortdurend kunnen blijven verbeteren.”

Spreekuren in de dorpen

De spreekuren hebben tot waardevolle gesprekken en inzichten geleid. Wethouder Schuitmaker: “De conclusie is dat persoonlijk contact het allerbelangrijkst is en een groot verschil kan maken. Als je als inwoner ondersteuning nodig hebt, wil je een goed en gelijkwaardig gesprek met de gemeente. Want zo’n gesprek kan best spannend zijn. Er zijn ook onafhankelijke adviseurs die helpen bij die gesprekken en wij willen dat die nog bekender worden. Ook waarderen inwoners het enorm dat er nog eens nagebeld wordt nadat er een oplossing gevonden is, zodat je kunt bespreken of die oplossing ook echt werkt. En mantelzorgers doen fantastisch veel, maar hebben af en toe ook even een steuntje in de rug nodig. Daarnaast kunnen een hoop problemen worden opgelost als ook zorgverleners onderling in contact zijn en elkaar makkelijk vinden bij problemen.

Brieven

Wethouder Lieke Schuitmaker schrijft de mensen die ze tijdens haar spreekuren in de dorpen heeft gesproken deze week een persoonlijke brief. “Mensen hebben de moeite genomen hun verhalen met me te delen. Het minste dat ik kan doen is ze laten weten wat we doen met hun opmerkingen en suggesties”. Ook zal ze in het najaar opnieuw in gesprek gaan met inwoners die contact hebben gehad met de gemeente met een vraag over zorg.

Jaarlijks cliëntervaringsonderzoek

Uit het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Triqs, blijkt dat de Wmo-ondersteuning die cliënten in onze gemeente ontvangen over het algemeen positief beoordeeld wordt en de mensen tevreden zijn. Bijna 82% van de ondervraagden vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed. Alleen de bekendheid van de cliëntondersteuners, die mensen helpen bij de gesprekken met de gemeente, blijft achter. Al is deze wel hoger dan het Nederlandse gemiddelde. We zijn dus goed op weg, maar blijven ons inzetten om de Wmo steeds nóg verder te verbeteren.

Acties en aandachtspunten

De inzichten die we gekregen hebben door de persoonlijke gesprekken en de enquête hebben er toe geleid dat we de komende tijd o.a. nog meer in gaan zetten op de persoonlijke benadering, de bekendheid van de (gratis) cliëntondersteuning en het ontlasten van de mantelzorgers.

De persoonlijke benadering vergroten we door het nabellen van vrijwel iedereen die ons benaderd heeft voor ondersteuning. Daar is extra personeel voor aangenomen. Op die manier spreken we de mensen nogmaals en vragen we na of de gekozen oplossing het probleem oplost. Als dat niet het geval blijkt te zijn wordt er samen naar een andere oplossing gezocht. De mantelzorgers hebben een zware taak en we willen bekijken hoe we die naast de reeds bestaande ondersteuning nog verder kunnen ontlasten. We gaan daarom bekijken of meer mantelzorgers af en toe een dag of een paar dagen kunnen worden afgelost en dus even ‘vrij’ hebben. Even er tussenuit kunnen is voor veel mantelzorgers belangrijk. Eind dit jaar weten we daar meer over en kunnen we hopelijk meer mantelzorgers ondersteunen. De al bestaande ondersteuning vanuit SWO voor de mantelzorgers, zoals informatie en advies, activiteiten voor mantelzorgers, het mantelzorgcompliment e.d. blijft ook beschikbaar. Sinds het voorjaar organiseren we zorgcafés waar allerlei mensen die in de zorg werken, elkaar kunnen leren kennen. Hierdoor worden contacten en telefoonnummers uitgewisseld. Zodat wanneer het nodig is de juiste mensen elkaar snel weten te vinden voor een oplossing.

We zijn uiteraard gebonden aan regels, maar we proberen voor iedereen een pakket op maat te maken dat de problemen zo veel mogelijk oplost. Mét een persoonlijke benadering. Daar zetten we op in en gaan we voor.