Jaarstukken 2018 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

25 apr 2019
Het dagelijks bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch heeft de jaarstukken 2018 vastgesteld. De jaarstukken zijn ter besluitvorming aan het algemeen bestuur van het Parkschap aangeboden en toegezonden aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling. De vaststelling van de jaarstukken 2018 is geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur op maandag 27 mei 2019.

De jaarstukken zijn sinds 18 april 2019 in te zien op de website van het Parkschap: www.np-debiesbosch.nl onder 'organisatie/Parkschap Nationaal Park De Biesbosch/openbare vergaderingen en stukken’.

Een papieren exemplaar is opvraagbaar bij mw. J. Kalle 078 770 4138 of jt.kalle@dordrecht.nl; hieraan zijn kosten verbonden.