Jeugd

De jeugd heeft de toekomst. De wens van scholieren is daarom erg belangrijk. De wens van scholieren hebben we gevraagd door middel van een tekenwedstrijd. Aan kinderen van basisscholen in Drimmelen is gevraagd: wat is je droom voor de toekomst van Drimmelen? Als antwoord hierop zijn veel mooie en bijzondere ‘Drimmeldromen’ ontvangen.

De resultaten

Veel kinderen vinden het fijn om buiten genoeg speelmogelijkheden te hebben. Ook zijn kinderen zich bewust van hun omgeving als het gaat om veiligheid en milieu. De omgang met dieren draagt ook bij aan het geluk van kinderen. Meer Drimmeldromen zijn:

  • Een vlindervallei
  • Een schonere toekomst
  • Geen troep meer op straat
  • Meer hondenlosloopveldjes
  • Een fijne sfeer
  • Goede natuur
  • Een disco zwembad
  • Een skatebaan