Kandelaberlijst bomen - zomer 2022

Gemeente Drimmelen streeft naar een duurzaam, vitaal, biodivers en veilig boombestand. Daarbij probeert de gemeente Drimmelen de bomen zo lang als mogelijk in stand te houden. Enkele bomen dienen uit veiligheidsoogpunt te worden gekandelaberd. Hiermee blijven de bomen behouden.

Samenvatting aanvraag vergunning

In deze aanvraag wordt voor acht wilgen vergunning gevraagd deze te mogen kandelaberen. Reden hiervoor is het feit dat bij boom 1 in deze aanvraag enkele weken terug een zware tak uit is gescheurd. Dit was aanleiding de overige bomen te controleren. Daarbij is geconstateerd dat er beginnende watermerkziekte aanwezig is. Tevens is gebleken dat de kronen over het algemeen uit meerdere stammen bestaan waardoor de kans op uitscheuren groter is. In het kader van veiligheid willen we dit uitscheuren voor zijn. De acht wilgen worden na het kandelaberen beheerd als gekandelaberde bomen. Dit betekend dat eens in de drie jaar of eens in de zes jaar de takken terug worden gesnoeid tot de plek waar met het kandelaberen gesnoeid wordt.

Uitvoering

Streven is het kandelaberen van de bomen uit te voeren in november - december 2022. Hiermee zijn we ruim voor het voorjaar klaar en kunnen de bomen ongestoord gebruikt worden als nestelplaats.

Leeswijzer bijlage

Per boom is een beschrijving, foto en kaart toegevoegd.