Kaplijst bomen - zomer 2022

Gemeente Drimmelen streeft naar een duurzaam, vitaal, biodivers en veilig boombestand. Daarbij probeert de gemeente Drimmelen de bomen zo lang als mogelijk in stand te houden. Bomen hebben echter niet het eeuwige leven en moeten soms uit veiligheidsoverwegingen worden gekapt.

Daar waar mogelijk wordt op dezelfde locatie een boom terug geplant. Als dit niet mogelijk is wordt een geschikte locatie binnen een straal van 250 meter gezocht. Is binnen een straal van 250 meter geen geschikte locatie wordt een boom elders in de gemeente herplant. Op dat moment draagt de boom bij aan de versterking van de groene (boom) structuren in de gemeente Drimmelen.

Samenvatting aanvraag

In de aanvraag voor de vergunning gaat het over het kappen van bomen binnen de dorpen Drimmelen, Lage Zwaluwe, Made en Terheijden. In totaal gaat het om 28 bomen die gekapt dienen te worden.

In zeven gevallen kan een herplant op dezelfde locatie worden gerealiseerd. In zeven gevallen kan herplant worden binnen een straal van 250 meter. De overige 14 bomen worden elders in de gemeente gecompenseerd.

De opname van deze bomen is in week 19 van 2022 uitgevoerd.

Elf bomen in deze aanvraag zijn op de waardevolle bomenkaart van de gemeente Drimmelen opgenomen.

Uitvoering kap/ herplant

Streven is de kap van de bomen uit te voeren in september – oktober 2022. De benodigde herplant wordt in het opvolgende plantseizoen 2022-2023 uitgevoerd. De soorten die herplant worden zijn op dit moment nog niet bekend maar worden in de voorbereiding van het betreffende plantseizoen bepaald.

Leeswijzer bijlage

Dit document begint met een tabel waarin de te kappen bomen zijn opgenomen en beknopt de gegevens van de te kappen bomen zijn weergegeven. In de opvolgende pagina’s worden per boom of groep bomen deze gegevens herhaald en zijn een kaart, foto en eventuele verduidelijkingsfoto’s toegevoegd.

Bijlage