Karakteristieke bomenrijen Marktstraat kunnen behouden blijven

15 nov 2019
De markante zilverlindes in de Marktstraat in Made kunnen gezond blijven en hoeven dus niet gekapt te worden. “Die conclusie neemt het college van de gemeente Drimmelen graag over uit het onderzoek van de Bomenstichting,” verklaart wethouder Jan-Willem Stoop. Het college had dit landelijk bureau een ‘third opinion’ gevraagd omdat eerdere rapporten elkaar deels tegenspraken. “Ik ben nu blij dat we het van alle kanten hebben laten bekijken,” concludeert de wethouder van Openbare Ruimte.

Gezondheid bomen

Het centrum van Made krijgt een grote opknapbeurt met nieuwe riolering, nieuwe bestrating en nieuw straatmeubilair. Het krijgt een facelift zodat bezoekers er graag blijven komen om te winkelen en te recreëren. Om te weten wat er moet gebeuren met de straatinrichting rondom de zilverlindes in de Markstraat, is in het voorjaar onderzoek gedaan door een civieltechnisch adviesbureau. Hieruit kwam naar voren dat, waar bomen dicht bij elkaar staan, de overlevingskansen van de bomen klein zijn omdat de wortels te weinig voedsel, ruimte en water krijgen. Daarom zouden 27 van de 78 zilverlindes gekapt moeten worden, aldus het rapport.

Bomenstichting

Van verschillende kanten werd bezwaar gemaakt tegen plan om de zilverlindes te kappen. De landelijk opererende Bomenstichting heeft de kapaanvraag en rapportage getoetst en concludeerde dat het advies om te ‘dunnen’ niet onderbouwd kon worden. Daarop besloot het college twee andere adviesbureaus naar de kwaliteit en de overlevingskansen van de bomen te laten kijken. Die kwamen met andere conclusies dan het eerste bureau, maar tussen beide rapporten zaten te veel verschillen om gefundeerde keuzes te kunnen maken. Het college besloot daarom de Bomenstichting opnieuw in te schakelen. Zij hebben de rapporten beoordeeld en samengevoegd tot een eensluidend advies.

Bodem verrijken

De conclusie die de Bomenstichting trekt is dat, met een verrijkte bodem en voldoende toevoer van regenwater, de bomen kunnen blijven doorgroeien en elkaar niet in de weg staan. Het college wil daarom alle gezonde zilverlindes laten staan. De bodem onder de bomen wordt verrijkt en rondom de bomen komt extra ruimte voor regenwater om bij de wortels te komen. “Om het laanachtige beeld van de straat te versterken gaat het college het ene jaar de bomen laten scheren, en het andere jaar snoeien,” zegt wethouder Stoop.

Grillig proces

Dit betekent dat in de lijn met de uitgangspunten van het Centrumplan Made en Groenbeleidsplan de bomenstructuur nagenoeg geheel behouden kan worden. Wethouder Stoop: “Het is een grillig proces geweest waarin veel betrokkenen, boomliefhebbers en deskundigen hun zegje hebben kunnen doen. Het is een mooie uitkomst voor de bomen, waar veel mensen gelukkig mee zullen zijn.”

Zieke zilverlindes

Het onderzoek van de Bomenstichting wijst verder uit dat drie zilverlindes ziek zijn en moeten worden gekapt. Voor twee bomen komt een jonge nieuwe boom te staan, de plek van de derde boom blijft leeg omdat deze plek bij de inrichting van de trottoir een andere inrichting krijgt. Hiervoor in de plaats worden vijf bomen geplant in het nieuwe bos dat de gemeente gaat aanleggen. De conditie van een vierde boom wordt nog nader onderzocht. Het college legt het voorstel voor betrekking tot behoud van de bomenstructuur voor aan de gemeenteraad. Die behandelt het voorstel op 12 december.