Kiezerspas

Bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en de Waterschappen op woensdag 15 maart 2023 is het een kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie Noord-Brabant (voor de PS verkiezingen) of binnen het gebied van het Waterschap Brabantse Delta voor de WS verkiezingen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Schriftelijke aanvraag

Bij de afdeling Bedrijfsvoering, team Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.

Ook kunt u hier het formulier kiezerspas Provinciale Staten (pdf, 36 kB) en het formulier kiezerspas Waterschappen (pdf, 36 kB) voor deze aanvraag downloaden. Het is binnenkort ook mogelijk via DigiD de aanvraag te doen (link volgt nog).

Het verzoekschrift, evenals de stempas (indien al verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023, 17.00 uur, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Mondelinge aanvraag

De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur de stempas over te leggen bij het cluster Publiekszaken, team Verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Ook voor de Waterschapsverkiezingen kunt u een kiezerspas aanvragen en gaan stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen het waterschap Brabantse Delta. U dient er wel rekening mee te houden dat de grenzen van de provincie niet dezelfde zijn als van het waterschap. U kunt dan alleen stemmen met een kiezerspas binnen de grenzen van uw waterschap. Dat betekent dat u alleen kunt stemmen in één van de gemeenten die liggen in uw waterschap. Als u naar een andere gemeente gaat, kunt u uw stem niet uitbrengen.

Voor meer informatie hierover: Waterschap Brabantse Delta, telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur: (076) 564 10 00. Op www.brabantsedelta.nl vindt u een overzicht van gemeenten die tot het Waterschap Brabantse Delta behoren.