Kinderopvang tijdens corona

Regels noodopvang kinderen

De belangrijkste regels voor noodopvang hebben wij hieronder nog even extra vermeld.
Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden noodopvang aan voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is dus alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Het uitgangspunt is ook dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van noodopvang.

Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. 

Informatie

Op de site van de Rijksoverheid zijn alle maatregelen duidelijk beschreven:

Ouders

Informatie voor ouders, scholieren en onderwijs

Kinderopvang en BSO

Corona en kinderopvang: informatie voor organisaties en gastouders | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl