Koninklijke onderscheiding voor twaalf Drimmelense vrijwilligers

26 apr 2022
Dinsdagochtend 26 april ontvingen maar liefst twaalf vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Gert de Kok en wethouders Jan-Willem Stoop en Harry Bakker gingen deze ochtend op pad om elf lintjes uit te reiken. Het twaalfde lintje is voor De heer M.A.J. van Oers uit Terheijden en werd overhandigd door Paul Depla, de burgemeester van Breda. Deze twaalf vrijwilligers mogen zich na dinsdag lid noemen in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
De heer Ad Vissers uit Made

Al 42 jaar is de heer Vissers actief als vrijwilliger. Hij startte in 1980 bij voetbalvereniging de Madese Boys als leider van het eerste en tweede elftal. In 1990 werd hij Penningmeester van de Business Club van de Madese Boys, dit doet hij tot op heden nog. Naast zijn vrijwillige activiteiten bij de voetbal is de heer Vissers van 1997 tot 2022 penningmeester van Koninklijk Erkende Harmonie en Tamboerkorps Sint Ceacilia. Hij regelt alle financiën en biedt ondersteuning bij activiteiten waaronder rommelmarkten en concerten.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
De heer Roel Voogt uit Terheijden

De heer Voogt uit Terheijden is ook actief in de voetballerij. In 1970 startte hij als trainer van diverse jeugdelftallen bij Sportvereniging Voetbal Terheijden (SVT), waar hij een team naar de hoofdklasse bracht. Van 1990 tot 2005 werd hij leider van de pupillen bij SVT en sinds 2006 is hij voorman van de parkcommissie bij deze voetbalclub. Ook is hij vier jaar bestuurslid geweest. Behalve voor het voetbal is de heer Voogt van 2004 tot 2008 en van 2020 tot 2021 actief geweest bij de Vijf Heiligen Parochie. In 2005 heeft hij voor de Heilige Antonius Abtkerk alle graven in kaart gebracht voor de administratie van de begraafplaats. Tot slot is de heer Voogt sinds 2006 vrijwilliger bij de Heemkundekring De Vlasselt in Terheijden.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
De heer Ko Hoevenaar uit Lage Zwaluwe

Al sinds 1986 is de heer Hoevenaar uit Lage Zwaluwe bestuurslid van de Watersportvereniging (WSV) Noorderklip. Hij beheert de ledenadministratie, verzorgt onderhoudswerkzaamheden, organiseert activiteiten zoals viswedstrijden en neemt deel aan overleggen met o.a. de gemeente zoals over de ontwikkelingen rondom de Biesbosch. Ook zet de heer Hoevenaar zich sinds 2005 in bij het realiseren van een mentale omwenteling bij alle partijen in de haven van Lage Zwaluwe. Betrokkene loodste (van 2005 tot 2008) met behulp van een mediator de watersportvereniging vanuit een situatie met tegenstrijdige houdingen en belangen naar een overeenkomst voor een toekomstbestendige verenigingshaven. Het resultaat is ruim 15 jaar later in de Binnenhaven van Lage Zwaluwe te bewonderen. Naar verwachting zal WSV Noorderklip in 2021/2022 de uitbreiding en renovatie van haar jachthaven voltooien. Naast zijn vrijwillige activiteiten bij de Watersportvereniging is de heer Hoevenaar van 2012 tot 2020 bestuurslid van en vrijwilliger bij Koninklijke IJsclub Lage Zwaluwe geweest. Sinds 2018 is de heer Hoevenaar bestuurslid en voorzitter van de partij Combinatie Algemeen Belang (CAB) Drimmelen en diens rechtsvoorgangers.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
De heer Frans van Mook uit Made

Al 38 jaar is de heer van Mook uit Made bestuurslid van het Mades Mannenkoor. Hij beheert de ledenadministratie en archiveert de muziekstukken. Daarnaast is hij sinds 1999 vrijwilliger bij de Welzijn Groep Made, een organisatie die mensen die buiten het arbeidsproces zijn geraakt een zinvolle tijdsbesteding biedt door diverse activiteiten te organiseren. De heer van Mook coördineert de biljartcompetities waar circa 100 deelnemers in meespelen. Hij voert de boekhouding, int de inleggelden, regelt de inschrijvingen, beheert de uitslagen, is jurylid en teller.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
Mevrouw Elzeliek Damen – Driesen uit Terheijden

Gedurende 20 jaar, van 1987 tot 2007 is mevrouw Damen – Driesen vrijwilliger geweest bij de Maag Lever Darm Stichting waar ze de lokale collecte in Terheijden organiseerde. Ze startte in 1987 ook als collectant bij KWF Kankerbestrijding, dit deed ze tot 2018. Verder was mevrouw Damen – Driesen collectant bij de Nederlandse Hartstichting (van 1993 tot 2014), de Nederlandse Brandwonden Stichting (van 1993 tot 2017) en Reuma Nederland (van 2007 – 2018). Sinds 1994 is ze vrijwilliger bij de KNV EHBO waar ze bij lokale evenementen actief is als hulpverlener. Zij ontving hiervoor de dr. C.B.Tilanuspenning van de landelijke bond. Daarnaast is mevrouw Damen – Driesen vrijwilliger geweest bij basisschool Zonzeel, van 1995 tot 2010. Ze verzorgde onder andere de jeugd-EHBO lessen. In 1995 startte ze als vrijwilliger bij zorgorganisatie 't Gruytveld Terheijden (thans SOVAK). Ze hielp o.a. cliënten met een verstandelijke beperking bij het bijwonen van kerkdiensten en excursies. Ze was hier actief tot 2017. Vanwege medische redenen is mevrouw Damen – Driesen momenteel minder actief.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
Mevrouw Nell Hendriks – De Zeeuw uit Made

Sinds 1993 is mevrouw Hendriks – De Zeeuw actief als mantelzorger en ondersteuner voor diverse personen. Tot 2003 bezocht ze haar vader dagelijks in de opvang waar hij woonde en zong ze daar liederen. Van 1997 tot 1998 zorgde ze voor haar ernstig zieke echtgenoot, tot zijn overlijden. In de periode van 2005 tot 2011 zorgde ze voor een kennis. Ze bezocht haar, haalde boodschappen en bracht haar naar de kapper. Sinds 2011 zorgt mevrouw Hendriks – De Zeeuw opnieuw voor een kennis. Ze verricht hand-en-spandiensten, en brengt haar naar (medische) afspraken. Na een ziekenhuisopname bleef mevrouw Hendriks – De Zeeuw vaak bij haar slapen en bezoekt haar twee keer per dag. Naast mantelzorg heeft mevrouw Hendriks – De Zeeuw ook andere vrijwillige activiteiten uitgevoerd. Zo was ze van 1968 tot 1976 secretaris en van 1976 tot 1984 voorzitter van zangvereniging Amor Musae. Van 1980 tot 1988 was ze voorzitter van het Katholieke Vrouwengilde. Gedurende 20 jaar, van 1998 tot 2018 is ze penningmeester geweest van de Stichting Vrienden van de Harmonie St Caecilia te Made. In 2000 startte ze als senior expert bij PUM, tot 2015. Betrokkene nam deel aan tien missies naar Niger, India, Indonesië, Nepal, Jaimaica, Azerbeidzjan, Moldavië, Kosovo en de Russische federatie, m.n. wat betreft de textiel- en leersector. Van 2017 tot 2018 is ze vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen waar ze kooklessen gaf aan mannen met een migratieachtergrond. Tot slot is ze van 2018 tot 2020 ondersteuner geweest van een gezin van statushouders.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
De heer Johan Van der Made uit Wagenberg

De heer Van der Made uit Wagenberg is 36 jaar betrokken geweest bij Stichting Heemkundekring De Vlasselt in Terheijden. Hij was medeoprichter en bestuurslid en fungeerde als redacteur van 149 uitgaven. Sinds 1985 is de heer Van der Made amateur-geschiedschrijver en genealoog. Hij publiceert diverse werken op persoonlijke titel, waar lokale verenigingen en stichtingen gretig gebruik van maken. Hij schrijft ook historische artikelen voor lokale media. Van 2009 tot 2016 gaf de heer Van der Made computerles tijdens zijn vrijwillige activiteiten bij Seniorenweb Plexat in Wagenberg. Sinds 2014 is hij vrijwilliger bij basisschool De Elsenhof in Wagenberg waar hij de eindmusical van groep 8 filmt en de beelden monteert. Ook is de heer Van der Made sinds 2019 vrijwilliger bij het Regionaal Archief Tilburg waar hij onder andere de fotocollecties over Terheijden beschrijft en de bevolkingsregisters ontsluit. Hij breidt zijn werkzaamheden nu uit naar andere gemeenten.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
De heer Martien van Oers uit Terheijden (uitreiking in Breda)

In de periode van 1978 tot 2022 is de heer Van Oers actief vrijwilliger bij Muziekvereniging Fidelis in Breda. Van 1978 tot 2011 was hij vicevoorzitter en voorzitter (van 1986-1993). Hij was o.a. verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging. Verder was hij initiatiefnemer van het verenigingsblad 'Kruizen en Mollen'. Van 2009 tot 2015 was de heer Van Oers medeorganisator van de tweejaarlijkse concertreeks 'Feel the Music' en van 2011 tot 2013 van het tweejaarlijkse Spanjaardsgatfestival. Sinds 2011 is hij algemeen vrijwilliger van muziekvereniging Fidelis. De heer Van Oers ondersteunt diverse commissies en is lid van de projectgroepen 'muziekproject Haagse Beemden' en 'een blaasinstrument leren bespelen'. Verder is hij actief bij de leerlingenopleiding en zet hij zich in voor de ledenwerving op scholen. Hij ontwikkelt lesmateriaal en verzorgt voorlichting in de klas. Ook maakt hij zich sterk voor de fondsenwerving, hij is een echte verbinder. In 2022 was hij lid van de jubileumcommissie 150 jarig bestaan. Buiten zijn activiteiten bij muziekvereniging Fidelis is de heer Van Oers sinds 1972 medeoprichter, bestuurslid, vicevoorzitter (1987-2011) en voorzitter (2011- heden) van de Blaaskapel 'De Fiepers'. Dit orkest verzorgt de muzikale omlijsting van diverse evenementen in de Bredase wijk Haagse Beemden waaronder de carnavalsviering. De uitreiking vindt plaats in Breda waar de heer Van Oers een lintje krijgt van burgemeester Paul Depla.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
De heer Nico Vermeulen uit Terheijden

In de periode van 1994 tot 2003 was de heer Vermeulen uit Terheijden vrijwilliger bij het lokale nieuwsblad 'Rondom de Toren'. Hij begon als lid van de redactie en was vanaf 1997 eindredacteur. Hij was daarnaast onder andere actief in de fondsenwerving toen de gemeentelijke subsidie wegviel en initiatiefnemer van het reddingsplan om het huis-aan-huisblad te behouden. In 1995 startte de heer Vermeulen als voorzitter (tot 2005) van het toneelgezelschap 'Terheijdens Theater' waar hij initiatiefnemer was van het Sinterklaastoneel als onderdeel van de jaarlijkse intocht. Verder was hij de drijvende kracht achter het jeugdtoneel. Hij realiseerde uiteindelijk een jeugdafdeling met vijf groepen in verschillende leeftijdscategorieën. Bovendien zette hij zich in voor de pr, ondersteunde hij de repetities en organiseerde activiteiten. Van 2001 tot 2012 was de heer Vermeulen jeugdtrainer en coach bij voetbalvereniging S.V. Terheijden. Daarna was hij van 2006 tot 2007 voorzitter van de politieke partij 'Groen Drimmelen'. Tot slot is de heer Vermeulen sinds 2013 vrijwilliger bij de Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden. Hij is organisator van concerten ten behoeve van de fondsenwerving voor de instandhouding van het monumentale kerkgebouw.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
De heer Bert Ligtvoet uit Made

Al bijna 62 jaar is de heer Ligtvoet vrijwilliger bij Voetbalvereniging Madese Boys uit Made. Hij startte in 1960 als hoofd bouwbegeleiding voor de nieuwe kantine, dit deed hij nogmaals voor een nieuwe kantine van 1965 tot 1966. In 1975 was hij hoofd bouwbegeleiding voor een nieuw clubhuis. Van 1975 – 1992 was hij leider van het tweede elftal en grensrechter bij het eerste elftal. In 1990 was hij hoofd bouwbegeleiding voor de nieuwe tribune en van 1992 tot 2012 materiaalman voor het tweede elftal. De heer Ligtvoet is sinds 2012 klusjesman bij de Madese Boys. Tot slot was hij in 2019 vrijwilliger bij het aanleggen van de nieuwe jeu de boulesbaan.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
De heer Gijs Broeders uit Made

De inmiddels gepensioneerde heer Broeders uit Made was van 1 mei 1990 tot 1 januari 1997 raadslid van de voormalige gemeente Hooge & Lage Zwaluwe. Van april 1994 tot januari 1997 was hij tevens wethouder in deze gemeente. Vervolgens was de heer Broeders van 2 januari 1997 tot 25 april 2002, van 16 maart 2006 tot 10 mei 2006 en van 11 maart 2010 tot 28 maart 2022 raadslid van de gemeente Drimmelen. In de periode 25 april 2002 tot 13 april 2006 is decorandus wethouder geweest in de gemeente Drimmelen.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
De heer Michiel Peeters uit Made      

De heer Peeters is werkzaam als verslaggever en correspondent voor het weekblad 't Carillon waar hij schrijft over het lokale verenigingsleven. Sinds 1981 is hij actief als vrijwilliger. Hij startte als secretaris (tot 2011) bij Wielervereniging WSVP in Made. Sinds 2011 is hij bestuurslid. De heer Peeters beheert de kleding en de reservematerialen, daarnaast stelt hij zijn garage beschikbaar als clubhuis en verzorgt hij hiervoor de inkoop en het opruimen. Daarnaast organiseert hij de jubileumactiviteiten. Van 1996 tot 2014 was de heer Peeters vrijwilliger bij de Stichting Comité Profronde van Made waar hij onder andere de communicatie en pr oppakte en het comité adviseerde over de te contracteren renners. Sinds 2001 is hij ook lid en voorzitter van de jury van het sauwelgala van de Carnavalsstichting De Mayeners. Daarnaast is hij sinds 2011 mantelzorger voor zijn echtgenote, verzorgt de administratie, het vervoer naar medische afspraken en andere regietaken. In 2010 en van 2015 tot heden is de heer Peeters bestuurslid van de Buurtvereniging De Kaiweg uit Made. Hij is medeorganisator van diverse activiteiten waaronder het zomerfeest, de nieuwjaarsbijeenkomst en twee jubileumfeesten. Sinds 2018 is hij ook bestuurslid van Stichting De May Kwist te Made. Aan de quiz nemen 75 teams van gemiddeld 20 personen deel.