Koninklijke Onderscheidingen voor vier vrijwilligers uit vier kernen

24 apr 2020
Op vrijdagochtend 24 april ontvingen vier vrijwilligers uit evenveel dorpen binnen de gemeente Drimmelen een telefoontje van burgemeester Gert de Kok met de mededeling dat ze een Koninklijke Onderscheiding kregen. Vanwege de coronacrisis was het namelijk niet mogelijk de lintjes persoonlijk op te spelden. De daadwerkelijke uitreikingen zullen op een later moment plaatsvinden. De vier mogen zich na vrijdag lid noemen in de orde van Oranje-Nassau.

Addy Janssens uit Wagenberg

De heer Addy Janssens uit Wagenberg is sinds 1994 een actieve vrijwilliger. Hij is sindsdien secretaris van een wijnclub en hij werd ook actief binnen de kerkelijke gemeenschap. Zo is hij onder andere secretaris van de Heilige Gummarusparochie, van Stichting Behoud Gummaruskerk en van Gummarus Goes Different waar hij acties organiseert om fondsen te werven voor het onderhoud van de kerk. In 2012 startte de heer Janssens als bestuurslid van de Stichting Dorpsraad Wagenberg. Later werd hij voorzitter van de Harmonie Onze Vrije Uren te Wagenberg. Naast deze activiteiten is de heer Janssens collectant voor de Brandwondenstichting, haalt hij het oud papier op en organiseert hij de jaarlijkse kermis in Wagenberg.

Annetti Schaap-De Jongh uit Terheijden

Al ruim 54 jaar is mevrouw Annetti Schaap-De Jongh uit Terheijden vrijwilliger. Ze begon in 1966 als vrijwilliger bij de Vijf Heiligen Parochie in Terheijden waar ze medeoprichter was van het jeugdkoor Traaise Flierefluiters (tegenwoordig Singfonie). Ook is ze sinds 1989 gastvrouw en administratief medewerker binnen de parochie. In 2002 was ze gedurende twee jaar lid van de restauratiecommissie Werk aan de Kerk en van 2012 – 2019 was ze lid van de werkgroep Eerste Heilige Communie. Sinds 2016 is ze lid van de Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden. De stichting zet zich in voor het onderhoud van de gebouwen van de Vijf Heiligen Parochie. Buiten de parochie is mevrouw Schaap-De Jongh tot 1992 vrijwilliger geweest bij de Korfbalvereniging SV Terheijden en organiseert ze mede de vijfjaarlijkse reünie van de basisschool.

Astrid Segeren uit Made

Al meer dan 30 jaar is mevrouw Astrid Segeren uit Made vrijwilliger. Ze was bestuurslid van  Stichting Openbare Bibliotheek Made en was 27 jaar lang betrokken als bestuurslid en begeleider en gastvrouw bij de jumelage Made-Kozmin (Polen). Naast het mede organiseren van de bezoeken aan Polen was ze actief betrokken bij de Poolse tegenbezoeken, waarbij ook haar huis als logeerplek diende. Sinds 1999 is ze actief als bestuurslid van Judoclub Made. Zij is aanspreekpunt voor vrijwilligers, coördineert opleidingen en kidssportacties en doet hand-en-spandiensten. Ook is zij sinds 2015 de vaste begeleider van en chauffeur voor een familielid met een beperking die daardoor naar het dansen kan. Op de danslocatie steekt ze ook weer haar handen uit de mouwen.

Douwe van den Berg uit Lage Zwaluwe

Meer dan 43 jaar is de heer Douwe van den Berg uit Lage Zwaluwe actief voor de R.K. Parochie Immanuel in Lage Zwaluwe. Daar was hij secretaris en incidenteel koster. Hij is onder andere voorganger en lid van de liturgische werkgroep (sinds 1992), sleutelhouder (sinds 2005), voorzitter van de Parochie Kern Commissie Cluster Oost (sinds 2014), hoofdredacteur van het parochieblad (sinds 2014) en organisator van de dodenherdenking in de Nederlandse Hervormde Kerk (sinds 2002). Sinds 1992 is hij mantelzorger voor een echtpaar en heeft dit 12 jaar gedaan voor een huisgenoot. Sinds 2014 is hij vrijwilliger bij SWO Drimmelen waar hij onder meer op zieken- en andere bezoeken gaat, belastingaangiftes regelt, boodschappen doet en met cliënten uit rijden gaat. Sinds 2018 is de heer Van den Berg ook voorzitter van het Forte Koor te Drimmelen.

Een vijfde lintje

Burgemeester Attema van Ridderkerk heeft een vijfde inwoner van Drimmelen, werkzaam bij de Ridderkerkse brandweer, laten weten dat hij zich ook Lid in de Orde van Oranje-Nassau mag noemen.

De gemeente Ridderkerk:

Het gaat om de heer Gerard Prinse uit Made. De heer Prinse begon op 39-jarige leeftijd als brandweerman. Nu is hij een ervaren en goed functionerend chauffeur/manschap van de brandweerpost Ridderkerk.