Kwaliteitsverbetering winkelgebied Nieuwstraat in Lage Zwaluwe

Algemeen

Kwaliteitsverbetering winkelgebied Nieuwstraat in Lage Zwaluwe is een onderdeel van het  coalitieakkoord raadsperiode 2018-2022. Samen met de omwonenden en de eigenaren van de winkelpanden gaan we het gebied voorzien van een kwaliteitsimpuls.

Kwaliteitsverbetering, wat betekent dat?

Het is de bedoeling dat we de openbare ruimte voor de winkels aan de Nieuwstraat opnieuw gaan inrichten. Dit willen we doen door:

  • een nieuwe bestrating van de weg en de stoep;
  • meer vakken met groen en bomen aan te brengen;
  • nieuwe prullenbakken (bankjes, etc.) te plaatsen;
  • nieuwe verlichting te plaatsen;
  • daar waar mogelijk regenwaterafvoeren en kolken af te koppelen van het riool en aan te sluiten op de watergang rondom de begraafplaats.
  • het gebied toegankelijk (bereikbaar en begaanbaar) maken volgens het Handboek toegankelijkheid 2019.

Hoe kunt u meedenken?

Normaal gesproken houden we een bewonersavond. Tijdens zo’n avond bespreken we aan de hand van tekeningen de bestaande en nieuwe situatie. En is er een mogelijkheid om ter plekke verbeterpunten aan te dragen en vragen te stellen. Door het coronavirus kunnen we nu helaas niet zo’n bewonersavond op locatie houden. Daarom hebben we de omwonenden uitgenodigd via een bewonersbrief en bijhorende tekening (zie bijlage).

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. U kunt het beste contact  opnemen met de ambtelijke projectleider via het algemene telefoonnummer van de gemeente Drimmelen (140162).

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid: Jan-Willem Stoop
  • Ambtelijk projectleider: Wim Kapitein

Bijlagen