Kwetsbare inwoners

Tijdens de doelgroepensafari is de mening van senioren en de meer kwetsbare inwoners gevraagd. De stellingen gingen over relevante thema’s zoals wonen, toegankelijkheid, veiligheid, voorzieningen, zorg op maat een eenzaamheid. Door langs te gaan bij deze, soms minder mobiele doelroep zijn bijzondere gesprekken ontstaan. Hierdoor krijgt de gemeente een goed beeld van de behoefte van deze doelgroep.

Resultaten

Tijdens de gesprekken is veel informatie opgehaald. Deze zijn samengevat per onderdeel.

Wonen

Woningdifferentiatie is een belangrijk onderwerp voor deze doelgroep. Vooral met het oog op de vergrijzing is een geschikt woningaanbod (levensloopbestendig) voor senioren en hulpbehoevenden van belang. Ook subsidie voor aanpassingen aan de huidige woningen, met als doel zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, is iets waar de gemeente in kan investeren.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid van de dorpen en straten voor mindervaliden en goede parkeervoorzieningen is belangrijk. Ook goede openbare verlichting op straat en op parkeerplaatsen is belangrijk. Senioren willen zich goed kunnen verplaatsen. Zorg voor goede en betaalbare (openbaar-)vervoersvoorziening, (water-)taxi’s en het verder ontwikkelen en promoten van Automaatje.

Voorzieningen

Goede voorzieningen en faciliteiten zorgen voor zelfredzaamheid. Het behoud van activiteiten, (buurt-) verenigingen en dorpshuizen kunnen bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid. Voorzieningen kunnen gecentraliseerd en geclusterd worden, zodat ze makkelijk toegankelijk blijven. Samenwerking van winkeliers, zoals het delen van winkelruimte, kan ervoor zorgen dat fysieke winkels blijven bestaan. Pinautomaten kunnen worden geplaatst op veilige plekken, zoals het dorpshuis. Goede verlichting zorgt voor betere veiligheid. Zorg voor schone openbare toiletten in iedere kern.

Zorg op maat

Het blijven wonen in de eigen aangepaste woning vereist zorg. Mantelzorg (en ander vrijwilligerswerk) is daarom erg belangrijk. De gemeente kan het verrichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk stimuleren met een financiële bijdrage. Zo kan zij ook jongere vrijwilligers en mantelzorgers bereiken. Meer waardering voor vrijwilligers kan hier ook aan bijdragen. Huishoudelijke hulp en WMO voorzieningen kunnen beter gefaciliteerd en gesubsidieerd worden.

Eenzaamheid

Een sociaal netwerk is belangrijk. Sociale ontmoetingsplekken per dorp zijn belangrijk om te blijven ontmoeten. Iedereen moet goed geïnformeerd kunnen worden, niet alleen via digitale informatievoorziening. Zo kan de gemeente beter langsgaan bij de doelgroepen om te informeren. De gemeente kan verenigingen stimuleren en faciliteren.