Leerlingen Dongemond ten strijde tegen eikenprocessierups

10 dec 2020
Op woensdag 9 december 2020 startten leerlingen van Dongemond college samen met de Madese Natuurvrienden en de gemeente met het ophangen van nestkasten voor koolmezen. Dit is één van de maatregelen om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te stimuleren en de overlast te verminderen.

Honderd nestkastjes gemaakt

De leerlingen van het Dongemond college unit Made hebben afgelopen najaar meer dan honderd nestkastjes gemaakt. Wethouder Jan-Willem Stoop en directrice Anne-Geerke Hesselink hielpen mee toen leerlingen Lisa Voogt en Lisa van de Avoird hun zelfgemaakte nestkastjes ophingen, samen met Ankie en Arjen Stoop van de Madese Natuurvrienden. Dit gebeurde in de houtwal naast de Mezenhof in Made. Dit is een gebied waar de gemeente vanwege de bereikbaarheid niet preventief biologisch kan spuiten tegen de eikenprocessierups. De nestkastjes komen verder voornamelijk te hangen op locaties met beschermde soorten vlinders. Hier past de gemeente geen preventieve biologische bestrijding toe omdat die ook ten koste kan gaan van andere vlindersoorten.

Nuttig

De nestkastjes hebben ook al nut voordat het broedseizoen ingaat. Koolmezen gebruiken de kastjes om in te slapen. Nieuwe en jonge mezen kunnen dan al bekijken of het een geschikte broedplaats wordt voor komend voorjaar. De gemeente zorgt dat de nestkasten allemaal opgehangen worden.