Lening bedrijfskapitaal aanvragen

Met dit formulier vraagt u een lening voor bedrijfskapitaal aan. Deze lening is onderdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en is bedoeld voor ondernemers die liquiditeitsproblemen hebben door de gevolgen van het coronavirus. Als zelfstandig ondernemer kunt u een lening voor maximaal € 10.157 bedrijfskapitaal aanvragen. Tot 1 januari 2021 hoeft er niet te worden afgelost. De lening heeft een maximale looptijd van 3 jaar en kent een rentepercentage van 2%. U vraagt de lening aan vóór 1 augustus 2020.

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar tozo@drimmelen.nl

 • Stuur de volgende documenten met uw aanvraag mee. U kunt ze scannen of u maakt een foto. Zorg ervoor dat de documenten goed leesbaar zijn. Verzamel de bijlagen voordat u het aanvraagformulier invult. U blijft namelijk maximaal 15 minuten ingelogd met DigiD.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van u en uw partner (paspoort, identiteitskaart of geldige verblijfstitel, géén rijbewijs). Heeft u ook een aanvraag Tozo ingediend en toen uw identiteitsbewijs opgestuurd? Dan hoeft u dat nu niet nog een keer te doen.
 • Een overzicht van de saldi van alle bankrekeningen op uw naam (ook rekeningen die mede op uw naam zijn gesteld) op de dag van uw aanvraag.
 • Indien mogelijk de meest recente jaarrekening
 • Heeft u andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft? Stuur deze dan ook met uw aanvraag mee.

Let op: Hebt u al een lening voor bedrijfskapitaal op grond van de Tozo aangevraagd en ontvangen? Dan kunt u het niet nog een keer aanvragen. Hebt u niet het maximum bedrag aangevraagd? Dan kan dat nu alsnog. Gebruik dit formulier.

 • De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling.
 • Om te weten te komen of de lening voor bedrijfskapitaal verantwoord is, doen wij onderzoek naar de financiële situatie van uw bedrijf. Het kan zijn dat wij hiervoor nog bewijsstukken van u opvragen.
 • Binnen 4 weken hoort u of u de lening voor bedrijfskapitaal krijgt.

Over de regeling

 • U kunt maximaal € 10.157,- lenen.
 • U leent tegen een verlaagd rentepercentage van 2%.
 • De maximale looptijd van de lening is 3 jaar.
 • Tot 1 januari 2021 hoeft u niet af te lossen op de lening.

De lening is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze regeling voor bedrijfskapitaal op grond van de Tozo is wel soepeler dan de Bbz. Wij kijken bijvoorbeeld niet naar het inkomen of vermogen van uw partner.

 • U bent 18 jaar of ouder en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U staat ingeschreven in de gemeente Drimmelen.
 • U werkt als zelfstandige in Nederland.
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het hebben van een eigen onderneming, zoals inschrijving in het handelsregister.
 • U bent uw bedrijf begonnen voor 18 maart 2020.
 • U voldoet aan het urencriterium: u werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf.
 • Uw bent naar verwachting in staat om de lening binnen de looptijd af te lossen.
 • U gebruikt de lening vanuit de Tozo-regeling niet om andere bedrijfsleningen te herfinancieren.

Meer informatie

U kunt vanwege de coronacrisis mogelijk ook inkomensondersteuning krijgen.