Maak je vereniging voor iedereen toegankelijk!

9 nov 2017
Subsidie aanvragen kan nog tot 15 december 2017.

“Gemeentelijke gebouwen, clubs en verenigingen zijn zo veel mogelijk toegankelijk voor alle inwoners. Alle inwoners, met en zonder beperking, kunnen meedoen aan de samenleving.” Dat is het uitgangspunt van het gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid. Clubs en verenigingen kunnen nog tot 15 december een aanvraag indienen voor een financiële ondersteuning bij het toegankelijker maken van hun activiteiten. Zo kunnen ook mensen met een beperking meedoen.

Voorbeelden van verenigingen die een subsidie ontvangen hebben

  • Popkoor Switch Terheijden: voor de aanschaf van krukken en speciale muziekstandaards
  • stichting Behoud Antonius Abt Terheijden: voor een toegankelijk toilet
  • Jeu de Boulesvereniging Boulevaart Terheijden: voor bestrating en bankjes
  • stichting Jeugdhuis Ons Belang Lage Zwaluwe: voor een toegankelijk toilet
  • Sportvereniging Terheijden: voor bestrating en bankjes
  • stichting Molen Zeldenrust Hooge Zwaluwe: voor bestrating van het pad naar de molen
  • Monument De Liniecrosser Lage Zwaluwe: vergroting toegankelijkheid van het monument

De regeling is éénmalig en het maximaal uit te keren bedrag per aanvrager is € 10.000.
Verenigingen die gebruik willen maken van de ondersteuning kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. Het aanvraagformulier is te verkrijgen via de website van de gemeente: drimmelen.nl/subsidies. Mensen die meer informatie willen over de regeling kunnen telefonisch contact opnemen met de gemeente via nr. 140162.