Maatregelen en noodverordeningen i.v.m. coronavirus

In verband met het coronavirus worden er maatregelen genomen en zijn er noodverordeningen.

Onderstaand een uitleg over de totstandkoming en de doorvertaling van deze maatregelen en noodverordeningen en een overzicht hiervan.

Doorvertaling van landelijke aanwijzingen voor inwoners en ondernemers in gemeente Drimmelen

Regelmatig kondigen de minister-president en minister De Jonge in hun landelijke persconferenties wijzigingen en/of versoepeling van een aantal coronamaatregelen aan. We willen onze inwoners, ondernemers en alle andere organisaties die hier vragen over hebben graag zo snel mogelijk duidelijkheid bieden. Helaas kan dat niet altijd direct in de dagen na de persconferentie. Deze maatregelen zijn voor de gemeente net zo nieuw als voor ieder ander. Wij worden van tevoren niet op de hoogte gebracht van de inhoud. Veel maatregelen moeten nog worden ‘doorvertaald’ in een regionale noodverordening, die wordt opgesteld door de Brabantse Veiligheidsregio’s. Het doel van die noodverordening is de samenleving handvatten te geven om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt. De veiligheidsregio doet er meestal een aantal dagen over om de maatregelen helder op papier te zetten. Dat betekent dat wij op lang niet alle vragen over de regionale uitwerking van deze maatregelen meteen een pasklaar antwoord hebben.
Vragen over coronamaatregelen die binnenkomen bij de gemeente waar wij het antwoord niet op weten leggen we voor aan de Veiligheidsregio, zodat die een beslissing kan doorgeven die in lijn is met de noodverordening.
Het geven van een antwoord op dit soort vragen kost daardoor soms meer tijd dan ons lief is. We hopen op begrip van de vraagstellers.

De noodverordening

Met ingang van 14 oktober 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De nieuwe noodverordening vindt u hier: