Machtigingen

Op woensdag 17 maart 2021 is de verkiezing van de Tweede Kamer. Misschien kunt u die dag niet zelf stemmen. Lees hier hoe u iemand anders voor u laat stemmen.

U laat iemand anders voor u stemmen door die persoon te machtigen. Dat noemen we stemmen bij volmacht. Die persoon noemen we dan de gemachtigde. De gemachtigde moet zelf ook stemrecht hebben.

Hoe werkt het?

Een gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen. Ook moet de gemachtigde deze volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen kan op 2 manieren:

  1. stempas invullen (onderhandse volmacht);
  2. schriftelijke volmacht aanvragen.

Stempas invullen

Woont degene die u wilt laten stemmen ook in Drimmelen? Vul dan de achterkant van uw stempas in.

  • U ontvangt 2 weken voor de verkiezing uw stempas.
  • U vult de achterkant van de stempas in.
  • U en de gemachtigde ondertekenen allebei de stempas.
  • De gemachtigde neemt uw stempas mee naar het stembureau. Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. De gemachtigde mag dat ook op een smartphone of tablet tonen.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Drimmelen woont. Of wanneer u iemand uit Drimmelen of een andere gemeente wilt machtigen voordat de stempassen zijn verzonden.

U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 woont. Dit kan op twee manier:

  1. digitaal met uw DigiD via Aanvraag vervangende stempas, kiezerspas of volmacht (drimmelen.nl) of als dit niet lukt;
  2. telefonisch via 14 0162.

Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 bij de gemeente zijn binnengekomen.

Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs thuisgestuurd. Daarmee kan hij of zij namens u stemmen.