Machtigingen

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen, kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd noemen we dan de gemachtigde. De gemachtigde kan de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. 

Hoe werkt het?

Voor deze verkiezing geldt dat zowel de volmachtgever als de gevolmachtigde in de gemeente Drimmelen moeten wonen en ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Drimmelen op 31 januari 2022.

Kiezers kunnen geen volmacht verlenen in een stembureau.

Er zijn 2 manieren: een onderhandse volmacht en een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. U moet de gegevens invullen en u en de gemachtigde moeten beiden tekenen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

De Rijksoverheid probeert misbruik van kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken wordt geadviseerd om het volgende op de kopie te schrijven:

 • dat het een kopie is
 • voor wie of welk product de kopie bedoeld is
 • de datum waarop degene de kopie afgeeft
 • kiezer streept zijn/haar burgerservice nummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan

De voorwaarden voor een onderhandse volmacht

 • u kunt een andere kiezer, die in dezelfde gemeente als u is geregistreerd, machtigen om voor u te stemmen.
 • Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. U en de gemachtigde ondertekenen allebei de stempas.
 • De gemachtigde kan iedereen zijn die in Drimmelen woont en ook een stempas heeft ontvangen (stemrecht heeft).
 • Dan geeft u de in een volmacht bewijs omgezette stempas aan de gemachtigde.
 • Ook moet u een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 • Het overdragen van de, in volmacht bewijs omgezette, stempas kan tot en met de dag van de stemming.
 • Bent u toch in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen, dan kan de onderhandse volmacht ingetrokken worden. In dat geval moet u de tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u dan weer stemmen.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook een schriftelijke volmacht online aanvragen. Dit kan tot woensdag 9 maart 2022 via de link: Aanvraag vervangende stempas of volmacht (drimmelen.nl)

Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u bellen of mailen met een medewerker van het team verkiezingen, tel. 140162 of email backofficeburgerzaken@drimmelen.nl

Vanaf woensdag 9 maart 2022 tot vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur kunt u de schriftelijke volmacht alleen nog mondeling aanvragen. Dit moet bij de afdeling Publiekszaken, team Verkiezingen.

De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmacht bewijs waarmee hij/zij namens u kan stemmen.

De voorwaarden voor een schriftelijke volmacht

 • Woont iemand die u wilt machtigen in de gemeente Drimmelen en deze heeft een stempas ontvangen, dan kunt u die kiezer ook machtigen.
 • Een schriftelijke volmacht kunt u met uw DigiD aanvragen. Heeft u geen DigiD neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken, team Verkiezingen.
 • De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtsbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.
 • Het verzoek moet uiterlijk woensdag 9 maart 2022 met uw DigiD of mondeling tot vrijdag 11 maart 2022 om 17.00 uur door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij of zij op maandag 31 januari 2022 als kiezer is geregistreerd.
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 31 januari 2022 in dezelfde gemeente als de volmachtgever als kiezer zijn geregistreerd.
 • Na goedkeuring ontvangt de gemachtigde een volmacht bewijs.
 • Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van u (de volmachtgever) namelijk ongeldig verklaard. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat u (de volmachtgever) uw stem uitbrengt of een vervangende stempas krijgt.

Maximaal 2 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen (de gemachtigde) mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij/zij kan de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Ronselen

Het initiatief tot het verlenen van een volmacht ligt bij de kiezer en niet bij de gemachtigde. Het is verboden om volmacht stemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen om hun stempas te ondertekenen en af te geven). Iemand mag ook niet een kiezer omkopen door middel van een gift of een belofte of de kiezer op een andere manier dwingen om een volmacht af te geven.