Meer dan 50 euro terug op bankrekening door overschot jaarrekening

16 jul 2018
Op 28 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met een teruggaaf van ongeveer 50 euro per huishouden vanwege een overschot op de jaarrekening 2017. De gemeente geeft in totaal 650.003 euro terug aan de inwoners, na aftrek van uitvoeringskosten.

De teruggave gebeurt door een storting van ongeveer 50 euro op de bankrekening per huishouden. Dit gebeurt in september 2018. Ook de huishoudens die niet belastingplichtig zijn, bijvoorbeeld door kwijtschelding van de belasting bij een laag inkomen, ontvangen dit bedrag op hun rekening.

Begin september volgt er bericht over de exacte hoogte van de teruggave per huishouden.