Meer tijd nodig voor bodemsanering: bouw De Weelde stilgelegd

1 feb 2021
De gemeente Drimmelen heeft de projectontwikkelaar van het bouwplan De Weelde in Terheijden te kennen gegeven dat er op dit moment geen bouwactiviteiten mogen plaatsvinden. Het bodemsaneringsplan is nog niet uitgevoerd volgens plan. De projectontwikkelaar heeft aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant aangegeven een aangepast saneringsplan in te dienen. Als vaststaat dat de sanering correct is afgerond kunnen de bouwwerkzaamheden starten.

Sanering

Vanaf de start van het werk heeft de gemeente intensief contact gehad met de projectontwikkelaar met als doel het oprichten van een nieuwe woonwijk in het hart van Terheijden. Omdat nog niet vaststaat dat de bodemsanering volledig is afgerond, ziet de gemeente zich genoodzaakt de stap te zetten om de bouw stil te leggen. Hiermee wil de gemeente onomkeerbare situaties voorkomen, nu de fase van het boren voor de fundering is aangebroken. De bouwactiviteiten mogen pas weer worden hervat wanneer vanuit de Omgevingsdienst toestemming wordt gegeven dat de ondergrond van het terrein volgens plan gesaneerd is zodat die geschikt is voor de bouw van woningen.

38 Woningen

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is belast met de controle op naleving van de Wet bodembescherming. De Omgevingsdienst doet dit voor plangebied De Weelde in opdracht van de provincie Noord Brabant. Er komen 38 woningen in het woningbouwplan, dat vlakbij de Kleine Schans in Terheijden ligt.