Melden vuurwerkoverlast

30 nov 2021
Regelmatig krijgt de gemeente meldingen van vuurwerkoverlast. Wat mag wel en wat mag niet en wanneer maakt u een melding van overlast?

Categorieën

We kunnen vuurwerk onderscheiden in 3 categorieën.

  • Vuurwerk dat het hele jaar afgestoken mag worden en te koop is bij bijvoorbeeld supermarkten, tuincentra en speelgoedwinkels. Dit vuurwerk is klein maar kan flink roken, knettert en knalt (zacht) tot het maximaal toegestane volume.  Toch gaan veel meldingen van vuurwerkoverlast over deze categorie. Dit soort vuurwerk mag het hele jaar door verkocht en afgestoken worden (categorie F1) .
  • Vuurwerk dat particulier verkocht wordt en normaal alleen tijdens de jaarwisseling afgestoken mag worden. Het bekende knal- en siervuurwerk (categorie F2).
  • Bedrijfsmatig groot vuurwerk dat we bij pretparken en vuurwerkshows zien. Hier moet een vergunning voor worden aangevraagd (categorie F3).

Melden

Dit jaar geldt er net als vorig jaar een vuurwerkverbod op de tweede en derde categorie (F2 en F3). Vuurwerk in van de eerste categorie (F1) mag afgestoken worden maar mag geen overlast of gevaar veroorzaken. Gebeurt dit toch dan geeft u dit door via het Meldpunt van de gemeente. Deze melding komt vervolgens bij een medewerker van Handhaving (BOA). Er wordt niet altijd direct overgegaan tot actie, Handhavers in onze gemeente zijn niet 24/7 beschikbaar. Verder komt het vaak voor dat de veroorzaker niet meer aanwezig is op de gemelde overlastlocatie. Toch is het belangrijk deze meldingen te blijven doen. Zo krijgt de gemeente een goed beeld van de mate van overlast en is het makkelijker op de gemelde locaties en tijden te surveilleren.

Melden kan via:

Acute meldingen geeft u door aan de politie via 0900 – 8844 en bij gevaar belt u 112.