Mening inwoners gevraagd over groenonderhoud

17 jun 2020

Deze week ontvangen ruim 2.000 inwoners van de gemeente Drimmelen een uitnodiging om deel te nemen aan het invullen van een vragenlijst over het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Zo wil de gemeente in kaart te brengen wat inwoners vinden van het onderhoud en de kwaliteit van het openbaar groen, zoals grasvelden, perken, plantsoenen en bomen.

Elk jaar

Sociaal Werkbedrijf MidZuid voert het groenonderhoud in opdracht van de gemeente uit. Door elk jaar een tevredenheidsonderzoek te houden, meet de gemeente op welke onderdelen het groenonderhoud goed is of beter kan. In de vragenlijst komen onderwerpen zoals zwerfafval, hondenpoep en onkruid aan bod. Ook gaat het over de waardering voor het huidige openbaar groen en waar de gemeente meer aandacht aan kan besteden.

Dienstverlening

De vragenlijst is samengesteld door Bureau DIMENSUS uit Breda. Het is mogelijk dat mensen die de vragenlijst ontvangen vorig jaar ook zijn benaderd om hieraan deel te nemen. De gemeente stelt het zeer op prijs als zij nu ook mee willen doen. De mening van de inwoners is belangrijk en dit onderzoek draagt bij aan een betere dienstverlening. De resultaten worden gebruikt om de kwaliteit van het groenonderhoud gericht te verbeteren.

Terugkoppeling

De resultaten van deze vragenlijst worden medio september bekendgemaakt. Dan wordt er tevens gekeken hoe de gemeente ‘scoort’ op het gebied van groenonderhoud ten opzichte van de voorgaande jaren.