Moerdijkbrug van de toekomst slechts een creatief idee

5 apr 2019
5 april 2019 stond in BN/DeStem een artikel over ‘de Moerdijkbrug van de toekomst’. Daarin presenteerden een architect en een ontwerper hun idee voor een brug met windmolens erop. Voor inwoners is het belangrijk om te weten dat het hier om een creatief idee gaat, maar dat er bij geen enkele overheid het plan is om dit daadwerkelijk te gaan realiseren.

Vanuit de overheden die samenwerken voor de windmolens die langs de A16 komen is overleg en samenwerking met inwoners een voorwaarde om uiteindelijk welk plan dan ook te realiseren. Kortom: er is geen reden voor inwoners om bezorgd te zijn, want er is geen plan om dit idee te realiseren. Mochten er wel concrete plannen komen (voor welk idee dan ook), dan worden inwoners betrokken.