Mogelijke productiefout in reisdocumenten

16 jul 2018
Bij de productie van paspoorten en identiteitskaarten tussen 1 april 2018 en 30 juni 2018 is bij de leverancier een technisch probleem opgetreden. Een mogelijk gevolg is dat u uw reisdocument niet kunt gebruiken bij een elektronische grenscontrole en zich tot een reguliere grenscontrole moet wenden. Dit kan extra tijd kosten. De grensbewaking in binnen- en buitenland is op de hoogte van dit technische probleem.

De leverancier van de Nederlandse reisdocumenten heeft dit bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) gemeld. Het probleem betreft één van de 23 echtheidskenmerken in het document.

Brief

De RvIG heeft een persoonlijke brief verstuurd aan alle burgers die een reisdocument met een mogelijke productiefout bezitten. Deze personen kunnen met een speciaal hiervoor ontwikkelde app “BZK-ID” zelf een controle uitvoeren of hun reisdocument deze fout bevat. Kijk voor meer informatie op: www.rijksoverheid.nl/reisdocument.

Vragen

Er is een centraal telefoonnummer voor burgers die in de periode van 1 april 2018 tot en met 1 juni 2018 een reisdocument hebben aangevraagd. U kunt hier terecht met algemene vragen over uw reisdocument en vragen over de controle-app: BZK-ID.
Het telefoonnummer is 0800-0201046. Of stuur een email naar: mijnreisdocumenten@rvig.nl

Controle via de gemeente

Mocht het u niet lukken om uw document te checken via de app “BZK-ID”, of krijgt u een fout melding dan verifieert de gemeente voor u het reisdocument. Wie een reisdocument heeft met een productiefout, krijgt gratis een nieuw exemplaar. U moet wel een pasfoto meenemen.

Voor de eventuele controle van uw reisdocument kunt u tijdens openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis terecht, er is een extra balie gereserveerd. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.