Najaarsnota: Tekort en financiële gevolgen coronavirus blijven beperkt

6 okt 2020

De gemeente Drimmelen houdt rekening met een beperkt tekort over het jaar 2020. Het coronavirus heeft negatieve financiële gevolgen voor dit jaar, ondanks dat de gemeente gecompenseerd wordt door het Rijk voor gemaakte extra kosten. Wethouder Bakker (financiën): “In deze onzekere tijden blijft de gemeente Drimmelen op koers. We blijven open en werken aan de uitvoering van de gemeentelijke taken, waarbij we financieel de vinger aan de pols blijven houden.”

Verantwoording

Met de Najaarsnota legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het beleid en het financieel effect daarvan over de eerste 8 maanden van 2020. Het resultaat hiervan is een tekort van € 285.000. Wethouder Bakker: “Het is een overzichtelijke nota met enkele beleidsmatige afwijkingen, vooral zaken die uitgesteld zijn door het coronavirus, en een tiental financiële afwijkingen. Grote posten zijn de verplichte pensioenafdracht aan het fonds voor voormalige bestuurders (€ 120.000) en de noodzakelijke organisatieontwikkeling (€ 125.000). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere plussen en minnen. Als we dit tekort afzetten tegen de begroting voor 2020, waarin we rekening hielden met tekort van ruim € 400.000, zie je dat we ook in een moeilijk jaar financieel koers weten te houden.”

Coronakosten

De gemeenteraad is via een raadsbrief op de hoogte gesteld van de compensatie voor de extra gemaakte kosten en lagere opbrengsten vanwege het coronavirus. Dit geeft inzicht in de financiële consequenties voor de gemeente Drimmelen met betrekking tot het bestrijden en de gevolgen van het coronavirus. De compensatie van het Rijk vangt deels de gemiste opbrengsten en extra uitgaven op. De financiële schade wordt maximaal geraamd op € 300.000 voor 2020, onder aftrek van de ontvangen rijksbijdrage. Wethouder Bakker: “Hopelijk krijgen we het virus snel onder controle en kunnen we ons volgend jaar weer focussen op de gewone taken in een ook daarna financieel gezonde gemeente Drimmelen.”

Raadvergadering
De Najaarsnota is besproken in de financiële commissie van de gemeenteraad. De raad behandelt de nota tijdens haar vergadering van donderdag 15 oktober. Deze vergadering begint om 19.30 uur en is te volgen via www.drimmelen.nl.