Navordering lediging afvalcontainers 2021

De gemeente Drimmelen heeft 31 januari 2023 een aanslag opgelegd voor het legen van de afvalcontainers of het gebruik van de afvalpas over het jaar 2021. Door een administratieve fout is die aanslag over 2021 voor veel adressen slechts voor een beperkt deel van de ledigingen verstuurd samen met de OZB-aanslag 2022. Nu gebeurt dit alsnog voor de overige ledigingen via een aparte navordering.

Onverwacht

De naheffing gaat dus over ledigingen van de afvalcontainers in 2021 waarover de afvalstoffenheffing nog niet betaald is. Inwoners krijgen de rekening voor het aantal geledigde containers altijd na afloop van het kalenderjaar. Deze aanslag komt normaal gesproken samen met de WOZ-beschikking, de OZB-aanslag, de (vaste) afvalstoffenheffing en de rioolheffing. We vinden het heel vervelend dat dit niet meteen goed is gegaan in februari 2022. Veel inwoners worden nu verrast met onverwachte kosten.

Gespreid betalen is mogelijk

Mogelijk betaalt u het bedrag liever niet in één keer. Het is mogelijk het bedrag in termijnen te betalen. Dit kan in overleg met TOG. Ook kan dit kan via automatische incasso, dan betaalt u het bedrag in 10 keer. Hoe u dit regelt leest u op de pagina 'Belasting betalen' op deze website.

Vragen of bezwaar maken?

Heeft u vragen over de navordering of wilt u bezwaar maken? We adviseren u om niet meteen bezwaar te maken als u van mening bent dat de navordering niet klopt en eerst contact op te nemen met TOG Nederland.  Zij nemen de aanslag met u door en kunnen er uitleg over geven. U kunt contact opnemen per e-mail via drimmelen@tognederland.nl of telefonisch via 0413 – 745111 (TOG Nederland, op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur). Om uw vraag sneller te kunnen beantwoorden hebben zij het aanslagnummer en het betreffende adres nodig. Zorg dus dat u dat bij de hand hebt als u belt. Als u wilt dat TOG Nederland u belt, kunt u gebruik maken van het terugbelverzoek dat hieronder staat.

Let op: TOG Nederland belt terug met een anoniem nummer!

Wanneer en waartegen kunt u bezwaar maken?

  • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u van diegene de echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent.
  • U kunt bezwaar maken als het aantal ledigingen dat is aangegeven niet klopt.
  • U kunt bezwaar maken als op de aanslag de verkeerde naam staat.

Als u bezwaar maakt dan moet u de aanslag wel betalen. Als blijkt dat de belasting onterecht is opgelegd, ontvangt u het bedrag dat teveel is betaald terug. U kunt in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent later te betalen. Dit heet een verzoek om opschorting.

Hoe maakt u bezwaar? Dit kan rechtstreeks door onderstaand formulier uit te printen, in te vullen en per post of per e-mail te versturen. 

U kunt nu alleen bezwaar maken tegen de het aantal ledigingen per container over het jaar 2021.

Onderbouw en motiveer het bezwaarschrift met goede argumenten, vermeld het aanslagnummer en het betreffende adres.
U mag in plaats van dit bezwaarformulier ook bezwaar maken door een brief sturen naar de gemeente met de gevraagde informatie erin.

U kunt het naar de gemeente sturen per e-mail of per post:

Per e-mail: 
gemeente@drimmelen.nl t.a.v. de heffingsambtenaar

Per post:
Gemeente Drimmelen
t.a.v. de heffingsambtenaar
Antwoordnummer 23012
4920 VE MADE

Een postzegel is niet nodig.

WOZ en afvalstoffenheffing over 2022

De informatie hierboven gaat over de ledigingen van de afvalcontainers en het gebruik van de afvalpas over 2021. Eind februari 2023 ontvangen alle inwoners hun aanslag 2023 met onder andere de aanslag voor de ledigingen van de afvalcontainer en het gebruik van de afvalpas in 2022.