Netwerkbijeenkomst gezondheidspartners gemeente Drimmelen

30 mei 2018
Op woensdag 30 mei aanstaande is er een netwerkbijeenkomst van gezondheidspartners in de gemeente Drimmelen. Huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners, jeugdconsulenten, buurtsportcoaches, GGD-medewerkers en maatschappelijk werkers komen hierbij samen. Zij bespreken dan hoe inwoners van de gemeente Drimmelen nog beter bediend kunnen worden, door als zorgpartners goed samen te werken. Wethouder J├╝rgen Visser (jeugdzorg, gezondheidszorg) en wethouder John van Oosterhout (Wmo, participatiewet) zijn hierbij aanwezig.

Sinds de invoering van onder meer de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet is er veel veranderd. Op diverse terreinen en bij vraagstukken hebben zorgverleners elkaar nog meer nodig. Door korte presentaties van GGD, Zorroo (huisartsen) en gemeente komen de aanwezigen meer te weten van elkaars werk en werkwijze. De zorgverleners gaan met voorbeeldsituaties aan de slag om verbeterpunten en samenwerkingsgerichte oplossingen te bedenken.

De bijeenkomst is een initiatief van Zorroo (overkoepelende organisatie huisartsen), de GGD en gemeente Drimmelen.