Nieuw Programma Duurzaamheid

2 nov 2020

In 2013 stelde de gemeenteraad de Visie Duurzaamheid 2040 en het Beleidsplan duurzaamheid 2013-2017 vast. Maar de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan hard, denk bijvoorbeeld aan energietransitie en klimaatadaptatie. Daarom is het hoog tijd om ons beleid op het gebied van duurzaamheid te herzien.

Dat doen we in een nieuw Programma Duurzaamheid. In dit programma staan onze ambities en doelstellingen voor duurzaamheid, de maatregelen om die te bereiken, ons bestaande beleid en een planning. Nieuw beleid en beleid in ontwikkeling voegen we later nog toe aan het programma.

Toekomstvisie en Omgevingsvisie

Het Programma Duurzaamheid sluit nauw aan bij onze Toekomstvisie en bij de Omgevingsvisie die momenteel ontwikkeld wordt. In de Toekomstvisie is samen met inwoners, bedrijven en organisaties vastgelegd hoe Drimmelen er in 2040 uit zou moeten zien. In de Omgevingsvisie komt te staan wat we op de lange termijn willen met ons grondgebied. Het gaat daarbij om de fysieke leefomgeving: bebouwing, natuur, water, infrastructuur, veiligheid, duurzaamheid en gezondheid.

Duurzaamheidspartners

Omdat duurzaamheid in zowel de Toekomstvisie als in de Omgevingsvisie een belangrijk thema is, hebben we bij het opstellen van het Programma duurzaamheid goed gekeken naar de inbreng vanuit bewoners, bedrijven en organisaties. Op basis daarvan hebben we een concept Programma Duurzaamheid opgesteld. Dit concept hebben we naar onze duurzaamheidspartners gestuurd voor input.

Mogelijk zijn we iemand vergeten. Hebt u geen concept programma Duurzaamheid ontvangen, maar bent u hierin wel geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar kvanderspek@drimmelen.nl. U kunt mevrouw Van der Spek ook bellen via 140162.