Nieuwbouwplan Integraal Kindcentrum Stuifhoek

We zijn plannen aan het maken voor nieuwbouw van basisschool De Stuifhoek. De Stuifhoek wordt een Integraal Kindcentrum (IKC). Net als in het huidige gebouw komen in het nieuwe gebouw ruimtes voor kinderopvang KIBEO (voorheen Eskadee) en voor het bestuurskantoor van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. De school krijgt straks 16 lokalen, waarmee de school iets groter wordt dan nu. Daarnaast is er kinderopvang voor 4 groepen. Met een IKC organiseren we een doorgaande lijn voor ontwikkeling en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Uitgangspunten

De gemeente, het schoolbestuur en de kinderopvang KIBEO trekken samen op voor de nieuwbouw. Er is al onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de nieuwbouw. Enkele uitgangspunten:

 • tijdens de bouw blijft de huidige school in gebruik, kinderen gaan dus niet tijdelijk naar een andere locatie;
 • ook bij de nieuwe school moeten kinderen kunnen spelen op een ruim schoolplein in een groene omgeving;
 • het gebouw van de judoclub blijft staan, dit wordt ingepast in het plan;
 • de huidige planning is dat de nieuwbouw eind 2023/ begin 2024 gereed is;
 • de gemeenteraad heeft gevraagd of we willen onderzoeken of de bouw van woningen in het bouwgebied mogelijk is;
 • woningcorporatie Woonvizier is bezig met de voorbereiding om appartementen te bouwen op de hoek van de Romboutsstraat/Van Gilslaan. Uiteraard houden we hier rekening mee bij het maken van de nieuwbouwplannen.

Terugblik op informatieavond

Op 13 juli 2021 vond een informatieavond plaats in De Stuifhoek. De aanwezigen kregen uitleg over de plannen en de voorkeursvariant waarover nagedacht wordt. Na een presentatie konden de omwonenden hun reacties geven op de tekeningen.

De presentatie kunt u hier terugkijken:

Het verslag van de informatieavond leest u hier. De opmerkingen van de aanwezigen zijn puntsgewijs weergegeven. Ook zijn de reacties van de aanwezigen die men met post-its op de plattegronden heeft geplakt, te bekijken. 

Planning IKC Stuifhoek en woningbouw


Planning IKC Stuifhoek en gebiedsontwikkeling (planning juli 2021)

 • Stedenbouwkundig plan in raad:  oktober 2021
 • Programma van Eisen in college + go/no go raad: november 2021
 • Architectenselectie: november 2021 –februari 2022 (Europese aanbesteding)
 • Ontwerpfase (Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp, Technisch Ontwerp):
  februari 2022 – januari 2023
 • Informatieavonden Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp
 • Aanbesteding uitvoering/bouw: oktober 2022 – maart 2023
 • Bestemmingsplan/omgevingsvergunning: april 2022 - maart 2023
 • Bouw IKC De Stuifhoek (realisatiefase): januari 2023 – mei 2024
 • Informatieavond start bouw
 • Nieuwbouw IKC De Stuifhoek gereed: medio 2024

Woningbouw/ gebiedsontwikkeling (planning juli 2021):

 • Juridische procedure 2022-2023
 • Uitwerking/aanbesteding 2023
 • Realisatie woningen 2024-2025
bijgevoegd_kaartje_geeft_een_schets_van_het_gebied_waar_het_integraal_kindcentrum_gebouwd_wordt_-_internet.jpg
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen