Nieuws Centrumplan Made

Sociaal-cultureel dorpshart Made

Voor de Bernarduskerk, de pastorie met bijbehorende tuin, het Gaymansplantsoen, de Mayboom en aangrenzende grond zijn plannen opgesteld om een aantrekkelijk gebied te maken. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden.

Op 3 december 2019 zijn de plannen gepresenteerd en over het algemeen met veel enthousiasme ontvangen.

Eind 2019 en begin 2020 worden verschillende onderdelen nog verder onderzocht en onderbouwd. Daarna zal de gemeenteraad om instemming gevraagd worden om de plannen verder door te zetten en een planologische procedure in gang te zetten.
 

Herinrichting straten en pleinen
 

Start werkzaamheden Centrumplan Made

Een onderdeel van het Centrumplan Made is de herinrichting van de Marktstraat en het Molenplein.  Op 7 oktober 2019 zijn we gestart met de werkzaamheden aan de Kerkstraat en Molenplein. In het ontwerp voor de Marktstraat is ook meer groeiruimte voor de zilverlinden opgenomen. Het plan de zilverlinden uit te dunnen heeft geleid tot reacties.

Gezien deze reacties verwachten wij dat er bezwaren worden ingediend. Door het bezwarenproces moeten we de werkzaamheden in de Marktstraat uitstellen tot begin 2020.

Actuele informatie

Via de Bouwapp kunt u op de hoogte blijven van de actuele informatie over de informatie over de uitvoering van de werkzaamheden. In de app- of playstore kunt u de Bouwapp downloaden ( de app met het gele helmpje). Als u de app hebt gedownload kunt u het project vinden onder de naam 'Centrumplan Made'. Als u het project als favoriet toevoegt ontvangt u telkens een bericht als er nieuwe informatie op de app is geplaats.
Deze informatie is ook te vinden op facebook 'Herinrichting Centrum Made'.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen neemt u contact op met Renée Römgens, omgevingsmanager Den Ouden. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-20361314 of per e-mail via herinrichtingcentrummade@denoudengroep.com

Meer informatie

https://drimmelen.nl/centrumplan-made

Projectleiders

Projectleider: mevrouw C. Segeren, telefoonnummer 140162
Projectleider - uitvoering: de heer W. Kapitein, telefoonnummer 140162