Noodopvang kinderen ook in meivakantie gegarandeerd

10 apr 2020

Gezamenlijk persbericht van de Drimmelense kinderopvangorganisaties, de scholen en de gemeente Drimmelen

Vanwege de coronacrisis zijn de scholen ook in de meivakantie nog dicht. Om ook dan de opvang van kwetsbare kinderen en van kinderen van ouders met cruciale beroepen te garanderen, hebben de kinderopvangorganisaties, de scholen en de gemeente afspraken gemaakt voor de meivakantie. De kinderopvang zal dan ook de dagopvang van deze kinderen verzorgen. Voor schoolgaande kinderen die hiervoor in aanmerking komen geldt dus dat de noodopvang vanaf 20 april tot 6 mei volledig op de kinderopvang plaatsvindt.

Coronacrisis

Sinds 16 maart zijn de scholen en de kinderopvang gesloten voor regulier (voortgezet) onderwijs en reguliere opvang. Dit alles in het kader van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. De Drimmelense scholen en kinderopvangorganisaties verzorgen vanaf dat moment de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen. Onderwijs, kinderopvang en gemeente werken in Drimmelen intensief met elkaar samen dit allemaal goed georganiseerd te krijgen. Op dit moment verzorgen de scholen de noodopvang van deze kinderen tijdens schooltijd. De voor- en naschoolse opvang (BSO) verzorgt de noodopvang buiten schooltijd. Net als de eventuele 24-uurs noodopvang als die nodig is. Het gaat dagelijks om 100 tot 130 kinderen in totaal.

“Onderwijs en kinderopvang spelen cruciale rol”

Jürgen Vissers, wethouder onderwijs, is lovend over de samenwerking in crisistijd: "Ik ben ontzettend trots op het onderwijs en de kinderopvang in onze gemeente. Vanaf het moment dat de maatregelen rondom scholen en opvang van kracht zijn, zijn we samen in oplossingen gaan denken. Alleen dan lukt zoiets in tijden van crisis. Niets is ze te veel, chapeau! Ze spelen hiermee echt een cruciale rol in onze samenleving. Dat gaan we allemaal alleen maar meer waarderen."

Hoe opgeven?

Ouders die in de meivakantie noodopvang nodig hebben, wordt gevraagd dit zo snel mogelijk te melden bij de kinderopvang waar hun kind al staat ingeschreven of bij de school van hun kind. Let wel: het gaat ook dan alleen om kinderen van ouders in cruciale beroepen of kwetsbare kinderen. Meer informatie over de noodopvang in de meivakantie is te vinden op de pagina 'Noodopvang kinderen'.