Noodvergunning snoeien 6 treurwilgen oostzijde haven Terheijden

17 jun 2020

In ’t Carillon van 3 juni 2020 stond een vergunning voor het kandelaberen (sterk snoeien) van 6 treurwilgen bij de haven van Terheijden. Hierbij aanvullende informatie over die vergunning en de bijbehorende werkzaamheden.

Noodvergunning vanwege veiligheid

De vergunning voor het snoeien van de treurwilgen aan de oostzijde van de haven is behandeld als een noodvergunning. Een dergelijke vergunning vragen we aan als de veiligheid van omliggende eigendommen in gevaar komt. Om die reden hoeft er niet gewacht te worden tot de bezwaarperiode van zes weken voorbij is. Gelet op de situatie worden de snoeiwerkzaamheden op korte termijn uitgevoerd.

Wat gaat er gebeuren?

De treurwilgen worden sterk gesnoeid. Hierdoor wordt de boom een periode kaal. Op dit moment zijn de takken zo zwaar dat deze uit scheuren en daarmee een veiligheidsrisico vormen. Door de bomen op deze manier te ‘kandelaberen’ (= snoeimethode) behouden we de bomen die op deze plek een beeldbepalende uitstraling hebben en houden we de omgeving veilig.

Snoeien in het broedseizoen

De gemeente ontvangt regelmatig vragen over het snoeien en kappen van bomen tijdens het broedseizoen. De wet is daar duidelijk over: er mag niet worden gesnoeid of gekapt als er nesten in de boom zitten. De aannemer moet zich aan die regel houden. Voor de start van het snoeiwerk wordt de boom daarom gecontroleerd op nesten. Dit legt de aannemer vast.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Dan kunt u die stellen aan de projectleider  M. van Eekelen via ons algemene telefoonnummer 140162