Omgevingsvisie: enquête over toekomst eigen leefomgeving

25 mrt 2020
Het gemeentebestuur wil graag van inwoners en ondernemers horen over hoe zij hun leefomgeving in de toekomst zien. Dat is nodig voor de Omgevingsvisie die de gemeente gaat opstellen. Inwoners kunnen hun gedachtes en hun belangen kenbaar maken door het invullen van een digitale enquête die te vinden is op www.wijzijndrimmelen.nl.

Beschermen

De Omgevingsvisie is een instrument om de onderdelen van de leefomgeving die inwoners belangrijk vinden, of waar ze trots op zijn, te beschermen en waar mogelijk te verbeteren. Deze visie geeft straks aan wat de inwoners met elkaar belangrijk vinden over hun leefomgeving. Over alles wat je buiten ziet, hoort, ruikt en ervaart. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten.

“Goed evenwicht”

“De inbreng van onze inwoners is van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen in de gemeente,”  vindt wethouder Jan-Willem Stoop. “Wat moeten we koesteren, waar moeten we echt wat veranderen, wat is er echt nodig in de omgeving: het zijn vragen waarvan we graag antwoord op krijgen vanuit de dorpen en het buitengebied. Maar ook: hoe krijgen we een goed evenwicht tussen alle opgaven en ambities. Want het gaat ook om over het bouwen van woningen, waar we werken, bereikbaarheid, energievoorziening, het milieu, de natuur en een veilige en gezonde leefomgeving. Ik hoop op een grote respons vanuit de samenleving, van jong tot oud. Want iedereen mag de enquête invullen.”

Digitale enquête

De digitale enquête vraagt naar aandachtspunten, waarden en kansen in de eigen buurt. Ook is het mogelijk om een andere plek in de gemeente aan te wijzen met belangrijke waarden of mogelijkheden. De enquête biedt ook de mogelijkheid aan te geven waarom invullers deze waarden toekennen aan die plekken. De enquête kan worden ingevuld via de website www.wijzijndrimmelen.nl.

QR code enquête toekomstvisie
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Fysieke leefomgeving

De gemeenteraad van Drimmelen stelde in maart 2020 de Toekomstvisie 2040 vast. Daarin hebben inwoners en ondernemers, jong en oud, een beeld geschetst hoe zij in de toekomst wonen, leven en werken Drimmelen zien. Dat beeld moet nu verder worden uitgewerkt voor de fysieke leefomgeving. Dat gebeurt in deze Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie vormt straks ook de basis voor het nieuwe omgevingsplan, wat de huidige bestemmingsplannen gaat vervangen na de invoering van de Omgevingswet.

Voor de Omgevingsvisie stonden ook verdiepingsavonden gepland. Deze avonden zijn uitgesteld vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.