Omleiding en afzetting i.v.m. herinrichting centrumroute Terheijden

9 apr 2019
Voor de herinrichting van de centrumroute van Terheijden is er de afgelopen maanden een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er hoge archeologische verwachtingen in het gebied zijn.

Om deze beter in beeld te krijgen worden er vanaf 10 april 2019 proefvakken gegraven (zie bijgevoegd bestand). Deze vakken komen in de rijbaan van de Molenstraat, Raadhuisstraat, Markstraat en Hoofdstraat. Tijdens deze werkzaamheden leiden we het doorgaand verkeer om via het Molenpad, Lageweg, Ruitervaartseweg en Zeggelaan. De omleidingen worden bekend gemaakt met omleidingsborden (zie bijgevoegde tekening). De aannemer heeft de aanwonenden van de proefvakken geïnformeerd over de bereikbaarheid. Naar verwachting kunnen de wegen op 19 april weer open.

pdf Omleiding en afzetting t.b.v. herinriching centrumroute Terheijden (PDF, 2 MB)