Onderhoud bermen in 2018

7 jun 2018
Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten om het ecologisch bermbeheer uit te breiden. We gaan hierdoor stoppen met het klepelen van de bermen. Bij klepelen wordt het gras er met draaiende klepels af geslagen en blijft het fijngemalen gras daarna in de berm liggen. Dit zorgt er voor dat de begroeiing in de berm bijna alleen uit grassen blijft bestaan. Om de biodiversiteit (het aantal verschillende soorten planten en dieren) in onze gemeente te vergroten moet er dus anders met de bermen worden omgegaan.

Biodiversiteit

In de eerste helft van dit jaar dringen we het klepelen fors terug. Uiteindelijk willen we de bermen tijdens de tweede maaironde in oktober helemaal niet meer klepelen. Dit is goed voor de biodiversiteit en sluit ook aan bij het nieuwe coalitieakkoord. Door te maaien en ruimen neemt het aantal verschillende grassen en kruiden toe. We vergroten daarmee ook de kwaliteit van het landschap, zodat mensen nog meer van de natuur kunnen genieten.

Bijenlinten in de bermen

Om de biodiversiteit verder te versterken leggen we ook bijenlinten aan. Dit najaar willen we dit doen door het aanbrengen van een bollenmengsel in de bermen.

Heeft u idee├źn voor een locatie voor een bijenlint? Laat het ons dan voor 1 juli weten door te mailen naar dhr. J.M. Mandemakers: jmandemakers@drimmelen.nl