Onderhoud groen

13 jul 2017
Aan het onderhoud van groen stellen wij kwaliteitseisen. WAVA/!GO moet volgens deze eisen werken. De gemeente heeft geconstateerd dat niet in alle kernen het onderhoud aan deze eisen voldoet.

Met name het maaien van gras rond bijvoorbeeld lantaarnpalen, banken en langs randen blijft hierin achter. De gemeente heeft de WAVA/!GO hierop aangesproken. Samen met WAVA/!GO is deze achterstand besproken. De  WAVA/GO! zorgt ervoor dat de achterstand halverwege juli is weggewerkt.

De onkruidbestrijding op straten of trottoirs bepaald hoe de omgeving eruit ziet. De gemeente heeft gekozen voor bestrijding door borstelen en vegen. De methode laat op enkele plaatsen een "groene waas" achter. Deze waas is niet te voorkomen. De uitvoering van deze werkzaamheden loopt volgens planning.