Onderhoud knotwilgen en rietkraag westzijde haven in Terheijden uitgesteld

18 jun 2020

Aan de westzijde van de haven in Terheijden stond onderhoud gepland aan de rietkraag langs de steiger en de knotwilgen: maaien en knotten. Na onderzoek blijkt de rietkraag momenteel zo rijk te zijn aan dierenleven dat besloten is om het maaien en knotten pas ver na het broedseizoen uit te voeren. De geplande werkzaamheden aan de rietkraag en de knotwilgen worden daardoor verplaatst naar een later moment. Mogelijk in het najaar of de winter.

Deze werkzaamheden staan los van het bovenstaande bericht over de snoeiwerkzaamheden aan de treurwilgen aan de oostzijde van de haven: het gaat over andere bomen en een ander deel van de haven.