Onderhoud Parallelweg Wagenberg

Projectleiding

  • Ambtelijk verantwoordelijk projectleider: Wim Kapitein

Algemeen

Op 28 augustus 2019 vond een informatieavond plaats over het onderhoud aan de Parallelweg tussen de Wagenstraat en Brouwerijstraat.
Tijdens deze avond zijn er door de aanwezigen de volgende opmerkingen gemaakt:

  • Knap de hele Parallelweg op.
  • Bestemmingsverkeer en parkeren moet blijven zoals het nu is. Dit uitbreiden met een vrachtwagenverbod.
  • Maak een fietsstraat (twee-richtingen) met éénrichtingsverkeer voor het overige verkeer.
  • Stem de functie van de Parallelweg af op de functie van de Brouwerijstraat.
  • Bij extreme regenval veel water op straat en problemen met de riolering.
  • Gebakken materialen in plaats van betonstraatstenen.
  • Geen verkeersdrempels.
  • Aandacht voor de verlichting.

Het ontwerp

Van de Parallelweg zijn twee ontwerpen gemaakt. De opmerkingen en vragen van de informatieavond zijn daar zoveel mogelijk in verwerkt.

De ontwerpen vindt u in de bijlagen.

Inloopavond

Wij geven u de mogelijkheid de plannen met ons te bespreken. Er wordt een inloopavond georganiseerd op woensdag 20 november in (sport) café Driedorp, Kerkstraat 11a in Wagenberg.
Op deze avond kunt u  tussen 19.00 uur en 21.00 uur de plannen bekijken en is er de mogelijkheid vragen te stellen over het ontwerp.

Bijlagen