Onderhoud water- en gasleiding Nieuwstraat - Made

Op 30 november 2020 is aannemer Van Vulpen BV in opdracht van Enexis Netbeheer en Brabant Water gestart met de onderhoudswerkzaamheden in de Nieuwstraat in Made. In totaal wordt ongeveer 700 meter aan leidingen in de straat vernieuwd. De leidingen zijn verouderd en aan vernieuwing toe. Ook worden enkele aansluitingen van water en gas in de meterkast of put vervangen.

De totale werkzaamheden nemen ongeveer 14 weken in beslag. Afhankelijk van de weersomstandigheden worden de werkzaamheden in april 2021 dan afgerond. De bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn/worden hierover door middel van bewonersbrieven op de hoogte gesteld.

Overlast

Enexis Netbeheer en Brabant Water informeren betrokkenen over de onvermijdelijke onderbrekingen van de toevoer van water en gas. Indien nodig worden er afspraken gemaakt.
De bedrijven proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden zijn gestart aan de kant van de Zuideindsestraat – Nieuwsstraat aan de zijde van de voormalige kerk. De werkzaamheden worden steeds in werkvakken van max. 100m per keer uitgevoerd.

Bereikbaarheid winkels/woningen

Vanaf die kant van de Nieuwstraat wordt richting de kant van de rotonde (Adelstraat/Marktstraat/Nieuwstraat) gewerkt. Van Den Deel tot de rotonde worden de werkzaamheden ook in werkvakken uitgevoerd, waarbij doorgaand gemotoriseerd verkeer dan tijdelijk niet mogelijk zal zijn op werkdagen van 07.00 – 17.00 uur. De winkels en huizen blijven wel te allen tijden bereikbaar voor voetgangers en fietsverkeer.

Parkeren

De werkzaamheden in de straat kunnen tijdelijk zorgen voor minder parkeergelegenheden ter plaatse. Het kan dus zijn dat u een parkeerplaats in een omliggende straat of op een van de grotere parkeerterreinen in het dorp moet zoeken.

Opslagterrein

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een opslagterrein in. Dit opslagterrein bevindt zich op de hoek van de Jasmijnstraat en Cyclaamstraat.

Herstel straatwerk

Na aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt aannemer Van Vulpen BV het straatwerk.

Informatie

Actuele informatie over de voortgang en planning van werkzaamheden vindt u op de website www.enexis.nl/actueel en/of waterstoring.nl/brabantwater.

Vragen, opmerkingen of suggesties

Neem contact op met:

Overzicht werkzaamheden Nieuwstraat op kaart
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Google