Onderhoud water- en gasleiding Nieuwstraat - Made

In juli 2020 start aannemer Van Vulpen BV in opdracht van Enexis Netbeheer en Brabant Water met de onderhoudswerkzaamheden in de omgeving van de Nieuwstraat in Made. In totaal wordt ongeveer 1000 meter aan leidingen in de wijk vernieuwd. De leidingen zijn verouderd en aan vernieuwing toe. Ook worden enkele aansluitingen van water en gas in de meterkast of put vervangen.
De totale werkzaamheden nemen ongeveer 12 weken in beslag. 
De bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn hierover door middel van bewonersbrieven op de hoogte gesteld.

Overlast

Enexis Netbeheer en Brabant Water informeren betrokkenen over de onvermijdelijke onderbrekingen van de toevoer van water en gas. Indien nodig worden er afspraken gemaakt.
De bedrijven proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Opslagterrein

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer eenn opslagterrein in. Dit opslagterrein bevindt zich op de hoek van de Jasmijnstraat en Cyclaamstraat.

Herstel straatwerk

Na aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt aannemer Van Vulpen BV het straatwerk.

Informatie

Actuele informatie over de voortgang en planning van werkzaamheden vindt u op de website www.enexis.nl/actueel en/of waterstoring.nl/brabantwater.

Vragen, opmerkingen of suggesties

Neem contact op met:

Overzichtskaartje werkzaamheden onderhoud water- e gasleiding Nieuwstraat Made
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen