Onderhoud water- en gasleiding Romboutsstraat - Made

In januari 2020 start aannemer Van Vulpen BV in opdract van Enexis Netbeheer en Brabant Water met de onderhoudswerkzaamheden in de Romboutsstraat in Made. In totaal wordt ongeveer 3500 meter aan leidingen in de wijk vernieuwd. De leidingen zijn verouderd en aan vernieuwing toe. Ook worden enkele aansluitingen van water en gas in de meterkast of put vervangen.
De totale werkzaamheden nemen ongeveer 34 weken in beslag.
De bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn hierover door middel van bewonersbrieven op de hoogte gesteld.

Overlast

Brabantwater en Enexis Netbeheer informeren betrokkenen over de onvermijdelijke onderbrekingen van de toevoer van water en gas en. Indien nodig worden er afspraken gemaakt.
De bedrijven proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Opslagterrein

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een opslagterrein in. Dit opslagterrein bevindt zich aan de Duinhof ter hoogte van huisnummer 1.

Herstel straatwerk

Na aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt aannemer Van Vulpen BV het straatwerk.

Informatie

Actuele informatie over de voortgang en planning van de werkzaamheden vindt u op de website www.enexis.nl/actueel en of www.waterstoring.nl/brabantwater.

Vragen - opmerkingen of suggesties

Neem contact op met:

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen