Onderhoudskap bomen Terheijden

Aanleiding

De gemeente Drimmelen streeft naar een veilig, duurzaam, vitaal en divers bomenbestand. Een aantal bomen in de gemeente heeft een verminderde conditie en/of een lage levensverwachting door bijvoorbeeld ziekte. Voor die bomen is nu een kapvergunning aangevraagd, omdat de veiligheid rondom die bomen door bovengenoemde niet te waarborgen is.

Kapvergunning en bezwaar

De kapvergunning is ondertussen verleend en op 13 januari 2021 in weekblad ’t Carillon gepubliceerd. U kunt binnen 6 weken nadat de vergunning is gegeven nog bezwaar maken op het besluit. De vergunning ligt, op afspraak, ter inzage in het gemeentehuis. Verdere informatie over het maken van een bezwaar vindt u terug op de pagina gemeentenieuws in weekblad ’t Carillon.

Welke boom in mijn straat wordt gekapt?

In onderstaande kaplijst en kaarten kunt u vinden welke boom/bomen er in uw buurt gekapt worden.

Zoek eerst uw straat op in de kaplijst:

Het boomnummer komt overeen met de kaarten waarop de te kappen bomen met rood zijn aangeduid:

Mocht het niet duidelijk zijn welke boom in uw straat gekapt wordt, dan kunt u daarover contact opnemen met onderstaand contactpersoon.

Herplant

Als uitgangspunt voor het herplanten van bomen hanteren wij het principe: ‘kwaliteit boven kwantiteit’. In deze vergunning wordt iedere boom vervangen. Tijdens de inventarisatie is bekeken of herplant op dezelfde locatie mogelijk is. Op het moment dat bij herplant ‘Ja’ is ingevuld, betekent dit dat er binnen 250 meter een boom geplant wordt. Als hier ‘Nee’ is ingevuld wordt de boom elders in de gemeente herplant, waarbij we de bestaande boomstructuren versterken. Het streven is de herplant in het volgende plantseizoen (november-februari) uit te voeren, maar dit is van meerdere factoren afhankelijk.

Communicatie

Direct omwonenden van de bomen die gekapt worden, ontvangen hierover bericht per brief.

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer M. van Eekelen via telefoonnummer 140162.