Onderhoudskap Made Oost

In week 5 (2020) van  ‘t Carillon hebben we een verleende vergunning opgenomen voor het kappen en vervangen van bomen in Made Oost.

Belangrijkste reden van deze vergunningaanvraag is de slechte conditie van de bomen in combinatie met een lage levensverwachting. Ook willen we een aantal bomen meer groeiruimte geven. Hierdoor krijgen we kwalitatief hoogwaardigere bomen. We proberen zoveel als mogelijk de te kappen bomen te compenseren door nieuwe aanplant. De nieuwe aanplant komt binnen een straal van 250 meter van de te kappen boom. We streven er naar om een veilig, duurzaam, vitaal en divers bomenbestand te ontwikkelen.